Sinds 2018 hebben pleegouders recht op pleegouderverlof. Elke ouder krijgt zes weken voor het onthaal van een pleegkind in het eerste jaar waarin het kind in het gezin geplaatst werd. Dat verlof, van in totaal 12 weken, wordt vanaf 2021 stelselmatig aangevuld met 5 weken. Zo krijgen pleegouders op termijn 17 weken pleegouderverlof, of evenveel verlof als natuurlijke ouders die een kind krijgen (nl. 15 weken moederschapsverlof en 2 weken vaderschapsverlof). De maximumduur van het pleegouderverlof verdubbelt voor een kind met lichamelijke of geestelijke beperking. Maar pleegouders hebben nog steeds geen recht op regulier ouderschapsverlof. Met het voorstel van Lanjri genieten pleegouders het recht op vier maanden ouderschapsverlof, dat voltijds, halftijds, of met een vijfde of een tiende kan opgenomen worden. Die vrijgekomen tijd moet hen toelaten een balans te vinden tussen werk en gezin. "Ook pleegouders moeten we voldoende tijd en ruimte bieden voor de zorg voor hun kind", licht de Antwerpse politica toe. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de ongelijke behandeling van pleegouders en natuurlijke ouders. Het aantal kinderen en jongeren dat terechtkan in een pleeggezin is in de vorige vijf jaar gestegen met 37 procent, tot 7.756. "Dat is goed nieuws: steeds meer pleegkinderen vinden een warme gezinsomgeving. We moeten alle pleegouders blijven ondersteunen. Mijn wetsvoorstel helpt daarbij", besluit Lanjri. (Belga)

Sinds 2018 hebben pleegouders recht op pleegouderverlof. Elke ouder krijgt zes weken voor het onthaal van een pleegkind in het eerste jaar waarin het kind in het gezin geplaatst werd. Dat verlof, van in totaal 12 weken, wordt vanaf 2021 stelselmatig aangevuld met 5 weken. Zo krijgen pleegouders op termijn 17 weken pleegouderverlof, of evenveel verlof als natuurlijke ouders die een kind krijgen (nl. 15 weken moederschapsverlof en 2 weken vaderschapsverlof). De maximumduur van het pleegouderverlof verdubbelt voor een kind met lichamelijke of geestelijke beperking. Maar pleegouders hebben nog steeds geen recht op regulier ouderschapsverlof. Met het voorstel van Lanjri genieten pleegouders het recht op vier maanden ouderschapsverlof, dat voltijds, halftijds, of met een vijfde of een tiende kan opgenomen worden. Die vrijgekomen tijd moet hen toelaten een balans te vinden tussen werk en gezin. "Ook pleegouders moeten we voldoende tijd en ruimte bieden voor de zorg voor hun kind", licht de Antwerpse politica toe. Het wetsvoorstel maakt een einde aan de ongelijke behandeling van pleegouders en natuurlijke ouders. Het aantal kinderen en jongeren dat terechtkan in een pleeggezin is in de vorige vijf jaar gestegen met 37 procent, tot 7.756. "Dat is goed nieuws: steeds meer pleegkinderen vinden een warme gezinsomgeving. We moeten alle pleegouders blijven ondersteunen. Mijn wetsvoorstel helpt daarbij", besluit Lanjri. (Belga)