Schryvers pleit voor een vroege detectie van en een betere hulpverlening bij verontrustende zwangerschappen. Het gaat dan onder meer over een alcohol- of drugverslaving bij de moeder, maar evengoed over psychosociale problemen, partnergeweld, een erg jonge aanstaande moeder, een aanstaande moeder met een verstandelijke beperking of allerlei psychische of psychiatrische problematieken. Het CDV-parlementslid stelt voor een een gestandaardiseerde bevraging te ontwikkelen voor aanstaande moeders, waarmee zowel vroedvrouwen en gynaecologen als huisartsen, enzovoort snel psychosociale kwetsbaarheden kunnen detecteren. "Als een aanklampende houding niet volstaat en hulpverlening hardnekkig geweigerd wordt, en de schade die daardoor aan het ongeboren kind berokkend wordt groot is, dan moet er een mogelijkheid bestaan om gerechtelijke maatregelen op te leggen", zegt Schryvers, die daarbij drie concrete maatregelen naar voor schuift. In eerste instantie denkt ze aan een gedwongen ondertoezichtstelling bij een sociale dienst. In extreme situaties zou een uithuisplaatsing vanaf de geboorte in het belang kunnen zijn van het kind, zegt ze. Daarnaast wil het parlementslid een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis juridisch mogelijk maken. "Wetende hoe belangrijk de eerste duizend dagen in het leven van een kind, ook al tijdens de zwangerschap, zijn voor zijn verdere ontwikkeling, moeten we er alles aan doen om die periode zo goed mogelijk te laten verlopen", besluit Katrien Schryvers. (Belga)

Schryvers pleit voor een vroege detectie van en een betere hulpverlening bij verontrustende zwangerschappen. Het gaat dan onder meer over een alcohol- of drugverslaving bij de moeder, maar evengoed over psychosociale problemen, partnergeweld, een erg jonge aanstaande moeder, een aanstaande moeder met een verstandelijke beperking of allerlei psychische of psychiatrische problematieken. Het CDV-parlementslid stelt voor een een gestandaardiseerde bevraging te ontwikkelen voor aanstaande moeders, waarmee zowel vroedvrouwen en gynaecologen als huisartsen, enzovoort snel psychosociale kwetsbaarheden kunnen detecteren. "Als een aanklampende houding niet volstaat en hulpverlening hardnekkig geweigerd wordt, en de schade die daardoor aan het ongeboren kind berokkend wordt groot is, dan moet er een mogelijkheid bestaan om gerechtelijke maatregelen op te leggen", zegt Schryvers, die daarbij drie concrete maatregelen naar voor schuift. In eerste instantie denkt ze aan een gedwongen ondertoezichtstelling bij een sociale dienst. In extreme situaties zou een uithuisplaatsing vanaf de geboorte in het belang kunnen zijn van het kind, zegt ze. Daarnaast wil het parlementslid een gedwongen opname in een psychiatrisch ziekenhuis of een psychiatrische afdeling van een ziekenhuis juridisch mogelijk maken. "Wetende hoe belangrijk de eerste duizend dagen in het leven van een kind, ook al tijdens de zwangerschap, zijn voor zijn verdere ontwikkeling, moeten we er alles aan doen om die periode zo goed mogelijk te laten verlopen", besluit Katrien Schryvers. (Belga)