Dat staat te lezen in een conceptnota die CD&V-parlementslid Lode Ceyssens vandaag heeft toegelicht in het Vlaams Parlement. Terwijl oppositiepartijen SP.A en Groen de voorstellen toejuichen, reageerde coalitiepartner N-VA niet onverdeeld gelukkig.

'Terwijl het aantal verkeersdoden daalt, daalt het aantal dodelijke en zwaargewonde slachtoffers bij de fietsers niet. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. We moeten een tandje bijsteken op het vlak van fietsveiligheid', zo vat parlementslid Lode Ceyssens de essentie van de CD&V-nota samen.

Terwijl het aantal verkeersdoden daalt, daalt het aantal dodelijke en zwaargewonde slachtoffers bij de fietsers niet. Daar mogen we ons niet bij neerleggen.

Vlaams parlementslid Lode Ceyssens (CD&V)

De cijfers tonen inderdaad aan dat het aantal doden en zwaargewonden onder fietsers in de periode 2010-2017 lichtjes is gestegen (+1,5 procent), terwijl het totale aantal verkeersdoden in die periode fors is gedaald (-28,4 procent). Daardoor is het aandeel dode en zwaargewonde fietsers in de globale cijfers in die periode gestegen van 20 procent naar 29 procent.

CD&V heeft nu een aantal voorstellen klaar om de fietsveiligheid in Vlaanderen te verhogen. Dat gaat van het toepassen van het STOP-principe (waarbij stappers en trappers voorgaan op gemotoriseerd vervoer), tot het inrichten van conflictvrije kruispunten en het aanleggen van voldoende brede en goed onderhouden fietspaden. En hoewel minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de voorbije jaren uitpakte met 'recordinvesteringen' in de fietsinfrastructuur, pleit CD&V ervoor om het huidige investeringsritme van 100 miljoen euro per jaar te verdubbelen tot 200 miljoen euro.

Daarnaast pleit CD&V voor meer schoolstraten, waarbij straten een halfuur voor en na schooltijd afgesloten worden, en voor de realisatie van een vrachtroutenetwerk met als doel zwaar vrachtverkeer maximaal te weren uit woonkernen. De partij wil ook de fietsers zelf wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zo mag er volgens Ceyssens best iets gedaan worden aan het smartphonegebruik op de fiets en moeten fietsers gewezen worden op de gevaren van fietsen met oortjes.

Terwijl oppositiepartijen SP.A en Groen zich kunnen vinden in de inhoud van de conceptnota, reageert coalitiepartner N-VA lichtjes geprikkeld. Zo sprak N-VA-parlementslid Annick De Ridder van 'een doorslagje van een verkiezingsprogramma'. Volgens haar zitten veel van de voorstellen, zoals de aandacht voor schoolstraten en het wegwerken van missing links, bovendien al 'in de pijplijn'.

Dat staat te lezen in een conceptnota die CD&V-parlementslid Lode Ceyssens vandaag heeft toegelicht in het Vlaams Parlement. Terwijl oppositiepartijen SP.A en Groen de voorstellen toejuichen, reageerde coalitiepartner N-VA niet onverdeeld gelukkig.'Terwijl het aantal verkeersdoden daalt, daalt het aantal dodelijke en zwaargewonde slachtoffers bij de fietsers niet. Daar mogen we ons niet bij neerleggen. We moeten een tandje bijsteken op het vlak van fietsveiligheid', zo vat parlementslid Lode Ceyssens de essentie van de CD&V-nota samen.De cijfers tonen inderdaad aan dat het aantal doden en zwaargewonden onder fietsers in de periode 2010-2017 lichtjes is gestegen (+1,5 procent), terwijl het totale aantal verkeersdoden in die periode fors is gedaald (-28,4 procent). Daardoor is het aandeel dode en zwaargewonde fietsers in de globale cijfers in die periode gestegen van 20 procent naar 29 procent. CD&V heeft nu een aantal voorstellen klaar om de fietsveiligheid in Vlaanderen te verhogen. Dat gaat van het toepassen van het STOP-principe (waarbij stappers en trappers voorgaan op gemotoriseerd vervoer), tot het inrichten van conflictvrije kruispunten en het aanleggen van voldoende brede en goed onderhouden fietspaden. En hoewel minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de voorbije jaren uitpakte met 'recordinvesteringen' in de fietsinfrastructuur, pleit CD&V ervoor om het huidige investeringsritme van 100 miljoen euro per jaar te verdubbelen tot 200 miljoen euro.Daarnaast pleit CD&V voor meer schoolstraten, waarbij straten een halfuur voor en na schooltijd afgesloten worden, en voor de realisatie van een vrachtroutenetwerk met als doel zwaar vrachtverkeer maximaal te weren uit woonkernen. De partij wil ook de fietsers zelf wijzen op hun verantwoordelijkheid. Zo mag er volgens Ceyssens best iets gedaan worden aan het smartphonegebruik op de fiets en moeten fietsers gewezen worden op de gevaren van fietsen met oortjes.Terwijl oppositiepartijen SP.A en Groen zich kunnen vinden in de inhoud van de conceptnota, reageert coalitiepartner N-VA lichtjes geprikkeld. Zo sprak N-VA-parlementslid Annick De Ridder van 'een doorslagje van een verkiezingsprogramma'. Volgens haar zitten veel van de voorstellen, zoals de aandacht voor schoolstraten en het wegwerken van missing links, bovendien al 'in de pijplijn'.