Het kindergeld is sinds de staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid, maar binnen de Vlaamse regering is er nog steeds geen akkoord over. De bedoeling is dat ouders voor elk kind evenveel kindergeld krijgen. Daardoor zouden grote gezinnen een pak minder kunnen krijgen. Vandeurzen en Crevits beklemtonen nu dat ze bij de hervorming rekening willen houden met de verworven rechten. "Het is niet de bedoeling dat een gezin in de overgangsfase minder krijgt", zegt Vandeurzen. Crevits wil dan weer de studiebeurzen koppelen aan het kindergeld. "We moeten naar één geïntegreerd systeem waarbij schooltoelages deel uitmaken van een globaal Vlaams gezinsbeleid", stelt Crevits voor. "We moeten het recht op een studietoelage en op een extra toeslag in de kinderbijslag stroomlijnen." (Belga)

Het kindergeld is sinds de staatshervorming een Vlaamse bevoegdheid, maar binnen de Vlaamse regering is er nog steeds geen akkoord over. De bedoeling is dat ouders voor elk kind evenveel kindergeld krijgen. Daardoor zouden grote gezinnen een pak minder kunnen krijgen. Vandeurzen en Crevits beklemtonen nu dat ze bij de hervorming rekening willen houden met de verworven rechten. "Het is niet de bedoeling dat een gezin in de overgangsfase minder krijgt", zegt Vandeurzen. Crevits wil dan weer de studiebeurzen koppelen aan het kindergeld. "We moeten naar één geïntegreerd systeem waarbij schooltoelages deel uitmaken van een globaal Vlaams gezinsbeleid", stelt Crevits voor. "We moeten het recht op een studietoelage en op een extra toeslag in de kinderbijslag stroomlijnen." (Belga)