Grensarbeiders zijn in dit geval mensen die in België wonen, maar in een van de buurlanden werken. Door hun unieke situatie lopen ze vaak bepaalde voordelen mis, klaagt CD&V aan. Zo kan het gebeuren dat Belgische gezinnen waarvan een van de ouders in het buitenland werkt de gezinstoeslag voor kinderen ten laste niet krijgen. Met een concrete ingreep wil CD&V die "discriminatie" opheffen en ervoor zorgen dat gezinnen met grensarbeiders altijd dezelfde belastingvermindering krijgen, ongeacht of ze gehuwd of samenwonend zijn. Een tweede probleem waar grensarbeiders mee worden geconfronteerd, doet zich voor op het vlak van opzegvergoedingen. Doordat hun opzegvergoeding in het buitenland wordt betaald, riskeren de grensarbeiders in een hogere belastingschaal terecht te komen. Ten derde wil CD&V het 'pensioenvacuüm' voorkomen. Een grensarbeider die in België woont en in het buitenland zonder werk valt, krijgt in België een uitkering, maar die vervalt van zodra de pensioenleeftijd van 65 jaar is bereikt. Omdat je pensioen betaald wordt in het land waar je hebt gewerkt en in bijvoorbeeld Nederland de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar bedraagt, dreigen grensarbeiders een periode zonder uitkering te vallen. "Door ons wetsvoorstel zullen werklozen hun uitkering kunnen behouden tot de dag dat ze recht hebben op een volledig pensioen", zegt Stefaan Vercamer. Eerder riep de federale Ombudsman het parlement al op het probleem van het pensioenvacuüm aan te pakken. (Belga)

Grensarbeiders zijn in dit geval mensen die in België wonen, maar in een van de buurlanden werken. Door hun unieke situatie lopen ze vaak bepaalde voordelen mis, klaagt CD&V aan. Zo kan het gebeuren dat Belgische gezinnen waarvan een van de ouders in het buitenland werkt de gezinstoeslag voor kinderen ten laste niet krijgen. Met een concrete ingreep wil CD&V die "discriminatie" opheffen en ervoor zorgen dat gezinnen met grensarbeiders altijd dezelfde belastingvermindering krijgen, ongeacht of ze gehuwd of samenwonend zijn. Een tweede probleem waar grensarbeiders mee worden geconfronteerd, doet zich voor op het vlak van opzegvergoedingen. Doordat hun opzegvergoeding in het buitenland wordt betaald, riskeren de grensarbeiders in een hogere belastingschaal terecht te komen. Ten derde wil CD&V het 'pensioenvacuüm' voorkomen. Een grensarbeider die in België woont en in het buitenland zonder werk valt, krijgt in België een uitkering, maar die vervalt van zodra de pensioenleeftijd van 65 jaar is bereikt. Omdat je pensioen betaald wordt in het land waar je hebt gewerkt en in bijvoorbeeld Nederland de wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar bedraagt, dreigen grensarbeiders een periode zonder uitkering te vallen. "Door ons wetsvoorstel zullen werklozen hun uitkering kunnen behouden tot de dag dat ze recht hebben op een volledig pensioen", zegt Stefaan Vercamer. Eerder riep de federale Ombudsman het parlement al op het probleem van het pensioenvacuüm aan te pakken. (Belga)