"Deze luchtmeester krijgt als concreet takenpakket een strategie uit te tekenen die Brussel moet vergroenen", licht staatssecretaris Debaets toe. "Dat 'vergroenen' kan zowel betrekking hebben op hoe we naar mobiliteit kijken, maar evenzeer op de manier hoe we onze ruimtelijke ordening in de toekomst aanpakken om zo de luchtkwaliteit te verbeteren." De tien voorstellen tonen volgens de christendemocraten duidelijke verbanden met de tekst rond luchtkwaliteit die momenteel in de Senaat voorligt. Naast de luchtmeester behoren ook het versnellen van de lage-emissiezone, een minimumnorm voor elektrische laadpalen en het uitbouwen van groenschermen aan scholen, in de vorm van muren met planten die de lucht zuiveren, tot de voorstellen. De hoogsensitieve zones zoals dichtbebouwde woonkernen en schoolzones krijgen voorrang in het luchtplan van CD&V. "Wat dit betreft willen we zowel inzetten op groendaken- en gevels alsook op het plaatsen van groenschermen rond scholen", vertelt Joris Poschet. "Het sluitstuk van dit segment is accurate realtimecommunicatie over de luchtkwaliteit in een bepaalde zone. Ik ben overtuigd dat zo'n zichtbare en begrijpbare communicatie de publieke gevoeligheid voor dit thema doet toenemen en op termijn een sterk sensibiliserend effect kan hebben." (Belga)

"Deze luchtmeester krijgt als concreet takenpakket een strategie uit te tekenen die Brussel moet vergroenen", licht staatssecretaris Debaets toe. "Dat 'vergroenen' kan zowel betrekking hebben op hoe we naar mobiliteit kijken, maar evenzeer op de manier hoe we onze ruimtelijke ordening in de toekomst aanpakken om zo de luchtkwaliteit te verbeteren." De tien voorstellen tonen volgens de christendemocraten duidelijke verbanden met de tekst rond luchtkwaliteit die momenteel in de Senaat voorligt. Naast de luchtmeester behoren ook het versnellen van de lage-emissiezone, een minimumnorm voor elektrische laadpalen en het uitbouwen van groenschermen aan scholen, in de vorm van muren met planten die de lucht zuiveren, tot de voorstellen. De hoogsensitieve zones zoals dichtbebouwde woonkernen en schoolzones krijgen voorrang in het luchtplan van CD&V. "Wat dit betreft willen we zowel inzetten op groendaken- en gevels alsook op het plaatsen van groenschermen rond scholen", vertelt Joris Poschet. "Het sluitstuk van dit segment is accurate realtimecommunicatie over de luchtkwaliteit in een bepaalde zone. Ik ben overtuigd dat zo'n zichtbare en begrijpbare communicatie de publieke gevoeligheid voor dit thema doet toenemen en op termijn een sterk sensibiliserend effect kan hebben." (Belga)