Sinds 2004 kan het OCMW in het algemeen afzien van de terugvordering van de steun. Dat impliceert dat sommige OCMW's wel vragen aan de kinderen om bij te springen, en andere niet. "Die discriminatie willen we wegwerken", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dinsdag in De Tijd. "Het kan niet dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van je ouders wel of niet moet bijdragen." Lanjri benadrukt ook dat de meeste kinderen al spontaan bijspringen voor de rusthuisfactuur van hun ouders. "Tussen 2002 en 2007 deed 95 procent van de rusthuisbewoners het zonder OCMW-steun", zegt Lanjri. Met het voorstel wil CD&V het huidige systeem uniform en sociaal rechtvaardiger maken. Eerst en vooral moeten alle OCMW's geld terugvorderen, vindt de partij, al mogen ze wel nog individuele uitzonderingen toestaan om billijkheidsredenen. Ook mag er geen discriminatie zijn tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. "Wettelijk of feitelijk samenwonenden zijn vandaag juridisch niet onderhoudsplichtig. We pleiten ervoor om samenwonenden die samenwonen 'alsof ze gehuwd zijn' te behandelen als 'gehuwden'", aldus de christendemocraten. De partij pleit daarnaast voor een minder progressieve terugvorderingsschaal, waardoor personen met een laag inkomen toch ook een symbolische bijdrage betalen, maar wel minder bijdragen dan de sterkere schouders. Ook vraagt ze een maximumbijdrage voor de onderhoudsbijdrage, aangezien de huidige schaal geen rekening houdt met het aantal onderhoudsplichtigen. (Belga)

Sinds 2004 kan het OCMW in het algemeen afzien van de terugvordering van de steun. Dat impliceert dat sommige OCMW's wel vragen aan de kinderen om bij te springen, en andere niet. "Die discriminatie willen we wegwerken", zegt CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri dinsdag in De Tijd. "Het kan niet dat je afhankelijk van de voormalige woonplaats van je ouders wel of niet moet bijdragen." Lanjri benadrukt ook dat de meeste kinderen al spontaan bijspringen voor de rusthuisfactuur van hun ouders. "Tussen 2002 en 2007 deed 95 procent van de rusthuisbewoners het zonder OCMW-steun", zegt Lanjri. Met het voorstel wil CD&V het huidige systeem uniform en sociaal rechtvaardiger maken. Eerst en vooral moeten alle OCMW's geld terugvorderen, vindt de partij, al mogen ze wel nog individuele uitzonderingen toestaan om billijkheidsredenen. Ook mag er geen discriminatie zijn tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden. "Wettelijk of feitelijk samenwonenden zijn vandaag juridisch niet onderhoudsplichtig. We pleiten ervoor om samenwonenden die samenwonen 'alsof ze gehuwd zijn' te behandelen als 'gehuwden'", aldus de christendemocraten. De partij pleit daarnaast voor een minder progressieve terugvorderingsschaal, waardoor personen met een laag inkomen toch ook een symbolische bijdrage betalen, maar wel minder bijdragen dan de sterkere schouders. Ook vraagt ze een maximumbijdrage voor de onderhoudsbijdrage, aangezien de huidige schaal geen rekening houdt met het aantal onderhoudsplichtigen. (Belga)