Wanneer een dader eerherstel heeft gekregen, worden zedenfeiten, verkrachtingen of aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van minderjarigen vandaag niet vermeld op het bewijs van goed gedrag en zeden. Dat zou volgens Van Hoof niet het geval mogen zijn wanneer het gaat om activiteiten met minderjarigen. 'Het is niet onze bedoeling om veroordeelde pedoseksuelen eeuwig te brandmerken', legt Van Hoof uit. Wel wil ze voorzichtigheid inbouwen wat contacten met minderjarigen betreft. 'Het lijkt me niet meer dan normaal dat werkgevers in het onderwijs, kinderopvang of andere jobs en activiteiten waar men met kinderen te maken krijgt, op de hoogte zijn van zo'n feiten. Dat moet los staan van de duur van de periode sinds de veroordeling. Nu is dat geheel niet het geval, wanneer een pedoseksueel eerherstel heeft gekregen', legt het Kamerlid uit.

Om hun integratie in de maatschappij niet volledig te hypothekeren, zouden voor activiteiten zonder minderjarigen de feiten en het eerherstel onzichtbaar blijven op het uittreksel van het strafregister. Wel wil Van Hoof de voorwaarden voor eerherstel verstrengen. De betrokkenen zouden een verplichte behandeling moeten volgen in een erkend centrum voor de begeleiding van daders van seksueel misbruik. Nu is bij een aanvraag tot eerherstel enkel een advies nodig dat ook door individuele therapeuten of niet-erkende voorzieningen verstrekt kan worden. Met de verplichte dadertherapie wil Van Hoof iets doen aan het recidivisme. 'Van de behandelde kindermisbruikers hervalt één op de tien binnen de vijf jaar, bij niet-behandelde daders is dat bijna het dubbele', weet de christendemocrate.

Wanneer een dader eerherstel heeft gekregen, worden zedenfeiten, verkrachtingen of aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van minderjarigen vandaag niet vermeld op het bewijs van goed gedrag en zeden. Dat zou volgens Van Hoof niet het geval mogen zijn wanneer het gaat om activiteiten met minderjarigen. 'Het is niet onze bedoeling om veroordeelde pedoseksuelen eeuwig te brandmerken', legt Van Hoof uit. Wel wil ze voorzichtigheid inbouwen wat contacten met minderjarigen betreft. 'Het lijkt me niet meer dan normaal dat werkgevers in het onderwijs, kinderopvang of andere jobs en activiteiten waar men met kinderen te maken krijgt, op de hoogte zijn van zo'n feiten. Dat moet los staan van de duur van de periode sinds de veroordeling. Nu is dat geheel niet het geval, wanneer een pedoseksueel eerherstel heeft gekregen', legt het Kamerlid uit. Om hun integratie in de maatschappij niet volledig te hypothekeren, zouden voor activiteiten zonder minderjarigen de feiten en het eerherstel onzichtbaar blijven op het uittreksel van het strafregister. Wel wil Van Hoof de voorwaarden voor eerherstel verstrengen. De betrokkenen zouden een verplichte behandeling moeten volgen in een erkend centrum voor de begeleiding van daders van seksueel misbruik. Nu is bij een aanvraag tot eerherstel enkel een advies nodig dat ook door individuele therapeuten of niet-erkende voorzieningen verstrekt kan worden. Met de verplichte dadertherapie wil Van Hoof iets doen aan het recidivisme. 'Van de behandelde kindermisbruikers hervalt één op de tien binnen de vijf jaar, bij niet-behandelde daders is dat bijna het dubbele', weet de christendemocrate.