Volgens CD&V kwam onlangs aan het licht dat een onderneming het bedrag van een betaalde minnelijke schikking in rekening heeft gebracht als een aftrekbare beroepskost. Die handelswijze werd volgens de partij bovendien bekrachtigd door een gerechtelijke uitspraak. De onderneming heeft haar betaalde minnelijke schikking als een kost kunnen inbrengen en daardoor uiteindelijk dus minder belasting betaald.

De fiscale wet verbiedt nadrukkelijk de inbreng van een aantal kosten als beroepskosten. Geldboeten en belastingvermeerderingen zijn wat dat betreft uitdrukkelijk opgenomen in de wet. CD&V wil ervoor zorgen dat de bestaande wetgeving ook van toepassing is voor betaalde minnelijke schikkingen.

'Het was nooit de bedoeling van de wetgever om een betaalde minnelijke schikking als beroepskost aan te merken. Het is niet rechtvaardig dat een geldboete niet en een betaalde minnelijke schikking wél van de belastingen kan worden afgetrokken. Wij willen elke onduidelijkheid die daarover zou bestaan zo snel mogelijk rechtzetten', aldus nog Servais Verherstraeten.

Volgens CD&V kwam onlangs aan het licht dat een onderneming het bedrag van een betaalde minnelijke schikking in rekening heeft gebracht als een aftrekbare beroepskost. Die handelswijze werd volgens de partij bovendien bekrachtigd door een gerechtelijke uitspraak. De onderneming heeft haar betaalde minnelijke schikking als een kost kunnen inbrengen en daardoor uiteindelijk dus minder belasting betaald. De fiscale wet verbiedt nadrukkelijk de inbreng van een aantal kosten als beroepskosten. Geldboeten en belastingvermeerderingen zijn wat dat betreft uitdrukkelijk opgenomen in de wet. CD&V wil ervoor zorgen dat de bestaande wetgeving ook van toepassing is voor betaalde minnelijke schikkingen. 'Het was nooit de bedoeling van de wetgever om een betaalde minnelijke schikking als beroepskost aan te merken. Het is niet rechtvaardig dat een geldboete niet en een betaalde minnelijke schikking wél van de belastingen kan worden afgetrokken. Wij willen elke onduidelijkheid die daarover zou bestaan zo snel mogelijk rechtzetten', aldus nog Servais Verherstraeten.