"Wie een kind wil adopteren heeft een lange weg af te leggen", zegt Deseyn in een persbericht. "Adoptieouders moeten 'geschikt' bevonden worden en hebben toestemming nodig om te kunnen adopteren. Vaak blijven zij tot het laatste moment onzeker over de komst van het kind. Daarbij komt nog dat de adoptieprocedure zwaar weegt op het budget van adoptieouders." Volgens het Vlaams Agentschap voor Kind & Gezin bedraagt de totale kostprijs voor een binnenlandse adoptie dus ongeveer 8.000 euro, voor een buitenlandse 10.000 à 15.000 euro. Deseyn stelt daarom een belastingvermindering van 20 procent voor voor de gemaakte kosten voor adoptie. Het bedrag is begrensd tot een absoluut maximum van 5.713 euro. Het CD&V-parlementslid zegt dat het voorstel past in een "ruimer streven om onze samenleving adoptievriendelijker te maken en om adoptieouders op gelijke voet te behandelen met natuurlijke ouders". Hij zal het wetsvoorstel nog deze week indienen. (Belga)

"Wie een kind wil adopteren heeft een lange weg af te leggen", zegt Deseyn in een persbericht. "Adoptieouders moeten 'geschikt' bevonden worden en hebben toestemming nodig om te kunnen adopteren. Vaak blijven zij tot het laatste moment onzeker over de komst van het kind. Daarbij komt nog dat de adoptieprocedure zwaar weegt op het budget van adoptieouders." Volgens het Vlaams Agentschap voor Kind & Gezin bedraagt de totale kostprijs voor een binnenlandse adoptie dus ongeveer 8.000 euro, voor een buitenlandse 10.000 à 15.000 euro. Deseyn stelt daarom een belastingvermindering van 20 procent voor voor de gemaakte kosten voor adoptie. Het bedrag is begrensd tot een absoluut maximum van 5.713 euro. Het CD&V-parlementslid zegt dat het voorstel past in een "ruimer streven om onze samenleving adoptievriendelijker te maken en om adoptieouders op gelijke voet te behandelen met natuurlijke ouders". Hij zal het wetsvoorstel nog deze week indienen. (Belga)