Een brede meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI steunt een voorstel om de regels voor abortus te versoepelen. Abortus zou volledig uit de strafwet verdwijnen en de termijn waarbinnen abortus kan, wordt van 12 of 18 weken gebracht. Samen met N-VA en Vlaams Belang is CD&V fel tegen het voorstel gekant. "Dit is belangrijk voor ons. Het gaat om het ongeboren leven en ook over de bescherming van de vrouw, want de strafbepalingen verdwijnen als er iets foutloopt", zegt Coens. "Men moet weten dat dit voor ons een cruciaal dossier is". CD&V wou het voorstel terug naar de Kamercommissie sturen, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. Nu is er toch uitstel door een nieuwe advies van de Raad van State. Toch is een nieuwe formatiecrisis niet afgewend. Coens gaat nu eerst binnen zijn partij bespreken hoe met dit dossier omgegaan zal worden. Hij wil dat zijn collega-voorzitters weten dat dit een belangrijk punt voor CD&V is. Als er niet over gepraat kan worden, kunnen Coens, Lachaert en Bouchez "geen trio meer vormen", klonk het nog. (Belga)

Een brede meerderheid van socialisten, groenen, liberalen, PVDA en DéFI steunt een voorstel om de regels voor abortus te versoepelen. Abortus zou volledig uit de strafwet verdwijnen en de termijn waarbinnen abortus kan, wordt van 12 of 18 weken gebracht. Samen met N-VA en Vlaams Belang is CD&V fel tegen het voorstel gekant. "Dit is belangrijk voor ons. Het gaat om het ongeboren leven en ook over de bescherming van de vrouw, want de strafbepalingen verdwijnen als er iets foutloopt", zegt Coens. "Men moet weten dat dit voor ons een cruciaal dossier is". CD&V wou het voorstel terug naar de Kamercommissie sturen, maar kreeg daar onvoldoende steun voor. Nu is er toch uitstel door een nieuwe advies van de Raad van State. Toch is een nieuwe formatiecrisis niet afgewend. Coens gaat nu eerst binnen zijn partij bespreken hoe met dit dossier omgegaan zal worden. Hij wil dat zijn collega-voorzitters weten dat dit een belangrijk punt voor CD&V is. Als er niet over gepraat kan worden, kunnen Coens, Lachaert en Bouchez "geen trio meer vormen", klonk het nog. (Belga)