Uit onderzoek blijkt dat één op drie werknemers - vooral vrouwen - nog steeds wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag, en dit vooral in sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren. De campagne van V&M kadert in de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, op 25 november. De campagne wordt onder meer gevoerd op social media, met filmpjes van mannelijke CD&V-kopstukken. Zij lezen getuigenissen voor van vrouwen die te maken hadden met seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarna engageren ze zich om dit "nooit, nergens en tegen niemand" te zullen tolereren. "Met deze campagne hopen we bij te dragen aan een mentaliteitsverandering rond machtsrelaties en seksuele intimidatie op het werk. Want we willen dat vrouwen overal en altijd veilig zijn. Elke vrouw dient een gelijkwaardig lid te zijn van onze samenleving, en dus ook op de werkvloer", zegt Maris. Met hun campagne pleiten de CD&V-vrouwen onder andere voor een volledig onafhankelijk meldpunt dat instaat voor de interne procedure, genderquota op de kieslijsten bij de sociale verkiezingen en de opname van seksueel geweld op het werk in het Nationaal Actieplan voor gendergerelateerd geweld. (Belga)

Uit onderzoek blijkt dat één op drie werknemers - vooral vrouwen - nog steeds wordt geconfronteerd met geweld en ongewenst seksueel gedrag, en dit vooral in sterk hiërarchisch georganiseerde sectoren. De campagne van V&M kadert in de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen, op 25 november. De campagne wordt onder meer gevoerd op social media, met filmpjes van mannelijke CD&V-kopstukken. Zij lezen getuigenissen voor van vrouwen die te maken hadden met seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarna engageren ze zich om dit "nooit, nergens en tegen niemand" te zullen tolereren. "Met deze campagne hopen we bij te dragen aan een mentaliteitsverandering rond machtsrelaties en seksuele intimidatie op het werk. Want we willen dat vrouwen overal en altijd veilig zijn. Elke vrouw dient een gelijkwaardig lid te zijn van onze samenleving, en dus ook op de werkvloer", zegt Maris. Met hun campagne pleiten de CD&V-vrouwen onder andere voor een volledig onafhankelijk meldpunt dat instaat voor de interne procedure, genderquota op de kieslijsten bij de sociale verkiezingen en de opname van seksueel geweld op het werk in het Nationaal Actieplan voor gendergerelateerd geweld. (Belga)