Toen in 2018 in Luxemburg varkenspest werd aangetroffen bij everzwijnen, werden zones afgebakend die verboden werden voor wandelaars en fietsers. Dat Waals landbouwminister Collin bepaalde delen van die bufferzone opnieuw opent voor toeristen, botst op onbegrip bij CD&V-Kamerlid Leen Dierick. "De keuze wordt ingegeven omwille van toeristische motieven, terwijl het een economische én menselijke ramp voor Vlaanderen kan betekenen", aldus Dierick. De CD&V-politica wijst erop dat 93 procent van de varkenspopulatie in Vlaanderen leeft. Ze dringt er daarom op aan de strenge voorzorgsmaatregelen opnieuw in te voeren. "Er worden wekelijks besmette varkens in Wallonië teruggevonden. De teller staat inmiddels boven de 700 sinds september. Ik roep op dat iedereen zijn gezond boerenverstand gebruikt. De toeristische belangen van ons zuidelijke gewest wegen niet op tegen de geweldige risico's die deze beslissing met zich meebrengt voor een belangrijke economische sector in ons land", besluit Dierick. (Belga)

Toen in 2018 in Luxemburg varkenspest werd aangetroffen bij everzwijnen, werden zones afgebakend die verboden werden voor wandelaars en fietsers. Dat Waals landbouwminister Collin bepaalde delen van die bufferzone opnieuw opent voor toeristen, botst op onbegrip bij CD&V-Kamerlid Leen Dierick. "De keuze wordt ingegeven omwille van toeristische motieven, terwijl het een economische én menselijke ramp voor Vlaanderen kan betekenen", aldus Dierick. De CD&V-politica wijst erop dat 93 procent van de varkenspopulatie in Vlaanderen leeft. Ze dringt er daarom op aan de strenge voorzorgsmaatregelen opnieuw in te voeren. "Er worden wekelijks besmette varkens in Wallonië teruggevonden. De teller staat inmiddels boven de 700 sinds september. Ik roep op dat iedereen zijn gezond boerenverstand gebruikt. De toeristische belangen van ons zuidelijke gewest wegen niet op tegen de geweldige risico's die deze beslissing met zich meebrengt voor een belangrijke economische sector in ons land", besluit Dierick. (Belga)