De CD&V-leden zijn er nog niet uit of ze wel echt een kortere zomervakantie willen. Na de discussies in werkgroepen verwijzen de congresteksten alvast niet meer expliciet naar een inkorting tot zes weken, zo blijkt zaterdag op het inhoudelijke Innesto-congres. Ook voor het afschaffen van het ambtenarenstatuut was er geen tweederdemeerderheid, waardoor het verschuift naar de plenaire samenkomst zaterdagnamiddag.

De Vlaamse christendemocraten verzamelen zich een heel weekend lang in Center Parcs in Lommel, om zich te buigen over ruim honderd bladzijden congresteksten. Bij de voorstelling enkele maanden geleden doken een reeks opvallende voorstellen op, al lijken die niet allemaal de eindmeet te zullen halen.

Kregen wel al het fiat van de CD&V-leden: het rijbewijs met punten, het schrappen van het gratis openbaar vervoer en het behoud van de pensioenleeftijd op 65. Ook "slim rekeningrijden" staat op het christendemocratische verlanglijstje, weliswaar op voorwaarde dat de verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling verdwijnen. Verder is het voorstel om voor alle kinderen even veel kinderbijslag te geven aanvaard. Al werden er wel sociale correcties ingebouwd. Zo zouden gezinnen met een laag inkomen wel meer kinderbijslag krijgen.

Inkorten zomervakantie nog niet rond

Meer discussie was er over het inkorten van de zomervakantie. Van zes weken is geen sprake meer, voorlopig houden de CD&V'ers het op een betere spreiding in overleg met het onderwijsveld. Ook de radicale keuze voor het verdwijnen van het ambtenarenstatuut is van de baan. "Daar was geen tweederdemeerderheid over, dus dat verhuist naar

het plenum zaterdagnamiddag", klinkt het. Dat is ook zo voor het voorstel om de loonhandicap tegen 2016 weg te werken, twee jaar eerder dan wat de regering vooropstelt.

"Federale kieskring is klok terugdraaien"

Tot slot bleek ook de federale kieskring nog een harde noot. De CD&V-jongeren bleken in de bevoegde werkgroep hevige pleitbezorgers, maar na een tussenkomst van minister-president Kris Peeters stonden de neuzen weer in dezelfde richting. "Een federale kieskring is de klok terugdraaien. Het zwaartepunt bevindt zich bij de deelstaten", onderstreepte Peeters nadien nog eens op Twitter. (Belga/MI)

De CD&V-leden zijn er nog niet uit of ze wel echt een kortere zomervakantie willen. Na de discussies in werkgroepen verwijzen de congresteksten alvast niet meer expliciet naar een inkorting tot zes weken, zo blijkt zaterdag op het inhoudelijke Innesto-congres. Ook voor het afschaffen van het ambtenarenstatuut was er geen tweederdemeerderheid, waardoor het verschuift naar de plenaire samenkomst zaterdagnamiddag.De Vlaamse christendemocraten verzamelen zich een heel weekend lang in Center Parcs in Lommel, om zich te buigen over ruim honderd bladzijden congresteksten. Bij de voorstelling enkele maanden geleden doken een reeks opvallende voorstellen op, al lijken die niet allemaal de eindmeet te zullen halen. Kregen wel al het fiat van de CD&V-leden: het rijbewijs met punten, het schrappen van het gratis openbaar vervoer en het behoud van de pensioenleeftijd op 65. Ook "slim rekeningrijden" staat op het christendemocratische verlanglijstje, weliswaar op voorwaarde dat de verkeersbelasting en de belasting op inverkeersstelling verdwijnen. Verder is het voorstel om voor alle kinderen even veel kinderbijslag te geven aanvaard. Al werden er wel sociale correcties ingebouwd. Zo zouden gezinnen met een laag inkomen wel meer kinderbijslag krijgen.Inkorten zomervakantie nog niet rondMeer discussie was er over het inkorten van de zomervakantie. Van zes weken is geen sprake meer, voorlopig houden de CD&V'ers het op een betere spreiding in overleg met het onderwijsveld. Ook de radicale keuze voor het verdwijnen van het ambtenarenstatuut is van de baan. "Daar was geen tweederdemeerderheid over, dus dat verhuist naar het plenum zaterdagnamiddag", klinkt het. Dat is ook zo voor het voorstel om de loonhandicap tegen 2016 weg te werken, twee jaar eerder dan wat de regering vooropstelt."Federale kieskring is klok terugdraaien"Tot slot bleek ook de federale kieskring nog een harde noot. De CD&V-jongeren bleken in de bevoegde werkgroep hevige pleitbezorgers, maar na een tussenkomst van minister-president Kris Peeters stonden de neuzen weer in dezelfde richting. "Een federale kieskring is de klok terugdraaien. Het zwaartepunt bevindt zich bij de deelstaten", onderstreepte Peeters nadien nog eens op Twitter. (Belga/MI)