Dat blijkt uit een bevraging van CD&V bij 220 schoolbesturen.

CD&V-parlementsleden Loes Vandromme, Katrien Schryvers en Jo Brouns polsten bij de scholen naar hun ervaringen op het vlak van luchtkwaliteit en ventilatie. Uit de resultaten blijkt dat scholen vooral nood hebben aan extra ondersteuning.

'De coronacrisis heeft veel scholen opgezadeld met bijkomende planlast, verantwoordelijkheden en organisatie. Hierdoor komen heel wat scholen niet toe aan een degelijke risicoanalyse op vlak van luchtkwaliteit. De scholen die er wél in slagen, geven eveneens aan dat de planlast groot is', legt Loes Vandromme uit. Volgens CD&V moeten de directies de nodige ondersteuning krijgen en moeten de preventieadviseurs een mandaatsvergoeding krijgen. 'Zij zijn nu de meest aangewezen personen om de planlast van scholen en leerkrachten te verminderen'.

Subsidies?

Uit de bevraging van CD&V blijkt 70,8 procent van de scholen sinds de start van de coronacrisis zelf CO2-meters hebben aangekocht. Slechts een minderheid, 10,6 procent, beschikt niet over een CO2-meter. Het overgrote deel daarvan zijn scholen gewoon basisonderwijs, vooral scholen met 100 tot 400 leerlingen. Andere scholen kregen CO2-meters ter beschikking van de gemeente, van een bedrijf uit de regio of delen CO2-meters met de scholengroep. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het maar om één meter voor de hele school. Slechts in 1 op de 6 à 7 scholen werd in elke klas een meter geplaatst.

'Als we de garantie willen hebben dat de luchtkwaliteit in de scholen serieus genomen wordt, is het geen overbodige luxe om één CO2-meter per school te voorzien', meent parlementslid Jo Brouns. Uit de enquête blijkt ook dat scholen niet altijd even vlot hun weg vinden naar de beschikbare subsidiekanalen voor ventilatie in klaslokalen. Dat komt vooral omdat die kanalen niet altijd voldoende gekend zijn bij de directie (42,6 procent), de scholen niet de nodige know-how hebben (12,5 procent) of de procedure te omslachtig is (11,6 procent). Meer dan 6 op de 10 van de bevraagde scholen vindt het een goed idee om alsnog een groepsaankoop voor CO2-meters te organiseren. Als reden wordt aangegeven dat dit de prijs kan drukken voor scholen die al veel coronagerelateerde kosten deden in de voorbije twee jaar.

Dat blijkt uit een bevraging van CD&V bij 220 schoolbesturen. CD&V-parlementsleden Loes Vandromme, Katrien Schryvers en Jo Brouns polsten bij de scholen naar hun ervaringen op het vlak van luchtkwaliteit en ventilatie. Uit de resultaten blijkt dat scholen vooral nood hebben aan extra ondersteuning.'De coronacrisis heeft veel scholen opgezadeld met bijkomende planlast, verantwoordelijkheden en organisatie. Hierdoor komen heel wat scholen niet toe aan een degelijke risicoanalyse op vlak van luchtkwaliteit. De scholen die er wél in slagen, geven eveneens aan dat de planlast groot is', legt Loes Vandromme uit. Volgens CD&V moeten de directies de nodige ondersteuning krijgen en moeten de preventieadviseurs een mandaatsvergoeding krijgen. 'Zij zijn nu de meest aangewezen personen om de planlast van scholen en leerkrachten te verminderen'.Uit de bevraging van CD&V blijkt 70,8 procent van de scholen sinds de start van de coronacrisis zelf CO2-meters hebben aangekocht. Slechts een minderheid, 10,6 procent, beschikt niet over een CO2-meter. Het overgrote deel daarvan zijn scholen gewoon basisonderwijs, vooral scholen met 100 tot 400 leerlingen. Andere scholen kregen CO2-meters ter beschikking van de gemeente, van een bedrijf uit de regio of delen CO2-meters met de scholengroep. In bijna 1 op de 3 gevallen gaat het maar om één meter voor de hele school. Slechts in 1 op de 6 à 7 scholen werd in elke klas een meter geplaatst.'Als we de garantie willen hebben dat de luchtkwaliteit in de scholen serieus genomen wordt, is het geen overbodige luxe om één CO2-meter per school te voorzien', meent parlementslid Jo Brouns. Uit de enquête blijkt ook dat scholen niet altijd even vlot hun weg vinden naar de beschikbare subsidiekanalen voor ventilatie in klaslokalen. Dat komt vooral omdat die kanalen niet altijd voldoende gekend zijn bij de directie (42,6 procent), de scholen niet de nodige know-how hebben (12,5 procent) of de procedure te omslachtig is (11,6 procent). Meer dan 6 op de 10 van de bevraagde scholen vindt het een goed idee om alsnog een groepsaankoop voor CO2-meters te organiseren. Als reden wordt aangegeven dat dit de prijs kan drukken voor scholen die al veel coronagerelateerde kosten deden in de voorbije twee jaar.