"Als een minister zichzelf een deadline oplegt, mag je er toch vanuit gaan dat deze is doorgesproken met de regering en dat ze die haalt? Ook de deadline opgenomen in het regeerakkoord met betrekking tot het energiepact, dat concrete uitvoering moet geven aan een energievisie vanaf eind 2015, wordt met de voeten getreden. De weg naar een globale energievisie en -pact loopt wederom vertraging op. We koesterden een kleine hoop dat dit misschien zou opgenomen worden in de 25 prioriteiten van de regering, maar helaas", hekelt Dierick. Volgens de CD&V-politica slaagde de vorige regering er wel in om op korte termijn duidelijke keuzes te maken in het plan Wathelet. "Maar nu blijven we ter plaatse trappelen." Dierick ijvert voor een doordacht en interfederaal gecoördineerd beleid, samen met de gewesten. "Ook het uitblijven van beleid - en dus niets doen - is een specifieke keuze, maar die is verre van toekomstgericht. We moeten 2025 nu voorbereiden", aldus Dierick. (Belga)

"Als een minister zichzelf een deadline oplegt, mag je er toch vanuit gaan dat deze is doorgesproken met de regering en dat ze die haalt? Ook de deadline opgenomen in het regeerakkoord met betrekking tot het energiepact, dat concrete uitvoering moet geven aan een energievisie vanaf eind 2015, wordt met de voeten getreden. De weg naar een globale energievisie en -pact loopt wederom vertraging op. We koesterden een kleine hoop dat dit misschien zou opgenomen worden in de 25 prioriteiten van de regering, maar helaas", hekelt Dierick. Volgens de CD&V-politica slaagde de vorige regering er wel in om op korte termijn duidelijke keuzes te maken in het plan Wathelet. "Maar nu blijven we ter plaatse trappelen." Dierick ijvert voor een doordacht en interfederaal gecoördineerd beleid, samen met de gewesten. "Ook het uitblijven van beleid - en dus niets doen - is een specifieke keuze, maar die is verre van toekomstgericht. We moeten 2025 nu voorbereiden", aldus Dierick. (Belga)