De Vlaamse overheid kent sinds 2019 de schooltoeslagen in het secundair onderwijs automatisch toe via het Groeipakket. Wie hoger onderwijs wil volgen, kan een schooltoelage aanvragen, een financiële steun bij het helpen dragen van de studiekosten. Maar wie een schooltoelage krijgt in het secundair, krijgt niet automatisch ook een toelage in het hoger onderwijs. De criteria liggen daar ook anders. Van de studenten die recht hadden op een schooltoeslag in het secundair onderwijs, hadden 10.049 recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, maar vielen er ook 2.614 studenten uit de boot. "Het is onmogelijk dat 21 procent van de studenten deze steun niet nodig heeft eens ze zich inschrijven in het hoger onderwijs", reageert Warnez. "Omdat de kosten om te studeren aan de universiteit en hogeschool nog meer oplopen dan in het secundair onderwijs, vraag ik de minister om te bekijken of de vereiste inkomensgrenzen tussen beide niveaus op elkaar kunnen afgestemd worden. Het lijkt nodig dat de doelgroep voor studietoelages in het hoger onderwijs uitgebreid wordt", aldus Warnez. (Belga)

De Vlaamse overheid kent sinds 2019 de schooltoeslagen in het secundair onderwijs automatisch toe via het Groeipakket. Wie hoger onderwijs wil volgen, kan een schooltoelage aanvragen, een financiële steun bij het helpen dragen van de studiekosten. Maar wie een schooltoelage krijgt in het secundair, krijgt niet automatisch ook een toelage in het hoger onderwijs. De criteria liggen daar ook anders. Van de studenten die recht hadden op een schooltoeslag in het secundair onderwijs, hadden 10.049 recht op een studietoelage in het hoger onderwijs, maar vielen er ook 2.614 studenten uit de boot. "Het is onmogelijk dat 21 procent van de studenten deze steun niet nodig heeft eens ze zich inschrijven in het hoger onderwijs", reageert Warnez. "Omdat de kosten om te studeren aan de universiteit en hogeschool nog meer oplopen dan in het secundair onderwijs, vraag ik de minister om te bekijken of de vereiste inkomensgrenzen tussen beide niveaus op elkaar kunnen afgestemd worden. Het lijkt nodig dat de doelgroep voor studietoelages in het hoger onderwijs uitgebreid wordt", aldus Warnez. (Belga)