'Die fusie is niet realiseerbaar zonder dat de juiste grondwetsartikelen voor herziening verklaard zijn, en dat is nu niet het geval.' Van Achter houdt vol dat de fusie er kan komen. 'De noodzaak is er. Als de politieke wil er is, krijg je dat geregeld.'

Zoals bekend wil N-VA de Brusselse gemeenten en OCMW's laten fuseren. Ook de zes politiezones zouden volgens de partij moeten worden samengevoegd.

CD&V kiest voor een meer 'geleidelijke' aanpak, zei lijsttrekker voor het Vlaams Parlement Benjamin Dalle. 'Het gewest moet versterkt worden met één beleid voor de negentien gemeenten. Wij stellen een dwingend fiscaal pact voor, waarbij de gemeenten verplicht worden een aantal doelstellingen te realiseren. In ruil krijgen ze een aantal middelen.' Een fusie is ook helemaal niet efficiënt, zei Dalle.

Volgens Cieltje Van Achter, die de N-VA-lijst voor het Brussels Parlement trekt, is dat gerommel in de marge. 'Wij willen eenheid in leiding, eenheid in commando. Je kan geen orkest hebben met twintig dirigenten.'

Ze zegt dat wat CD&V voorstelt nu reeds bestaat, maar niet afgedwongen wordt. 'Altijd maar weer wordt er geld toegestopt aan de gemeenten.' De fusie die de N-VA wil realiseren, is echter niet mogelijk, riposteerde Dalle. 'Daarvoor is een staatshervorming nodig, maar die artikelen zijn niet voor herziening vatbaar verklaard.'