De minister blijft haar verantwoordelijkheden binnen lopende zaken opnemen. Nadien zal ze geleidelijk een aantal taken van de voorzitter overnemen, om op een bepaald ogenblik de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen. "Het is een doordachte en positieve keuze", benadrukt Vervotte. "Na mijn ervaring als Vlaams minister van Welzijn is de zorgsector steeds een bijzondere plaats in mijn leven blijven innemen." Vervotte raakte bekend als vakbondsvrouw bij Sabena en stapte nadien over naar de politiek. "Na bijna tien jaar actieve politiek, komt voor mij het moment om een nieuwe richting in te slaan", motiveert ze haar keuze. "Sociaal engagement is voor mij altijd de rode draad geweest van mijn werk en inzet. Ik krijg de mogelijkheid om dit sociaal engagement vorm te geven in de zorgsector, op het terrein, in voorzieningen waar de meest kwestbaren van de samenleving welkom zijn, hun plek vinden en sommigen zelfs hun leven in uitbouwen." Emmaüs telt meer dan 20 voorzieningen in de gezondheids- en welzijnszorg. (BRUNO FAHY)

De minister blijft haar verantwoordelijkheden binnen lopende zaken opnemen. Nadien zal ze geleidelijk een aantal taken van de voorzitter overnemen, om op een bepaald ogenblik de volledige verantwoordelijkheid op zich te nemen. "Het is een doordachte en positieve keuze", benadrukt Vervotte. "Na mijn ervaring als Vlaams minister van Welzijn is de zorgsector steeds een bijzondere plaats in mijn leven blijven innemen." Vervotte raakte bekend als vakbondsvrouw bij Sabena en stapte nadien over naar de politiek. "Na bijna tien jaar actieve politiek, komt voor mij het moment om een nieuwe richting in te slaan", motiveert ze haar keuze. "Sociaal engagement is voor mij altijd de rode draad geweest van mijn werk en inzet. Ik krijg de mogelijkheid om dit sociaal engagement vorm te geven in de zorgsector, op het terrein, in voorzieningen waar de meest kwestbaren van de samenleving welkom zijn, hun plek vinden en sommigen zelfs hun leven in uitbouwen." Emmaüs telt meer dan 20 voorzieningen in de gezondheids- en welzijnszorg. (BRUNO FAHY)