De Vlaamse christendemocraten likken hun wonden na 26 mei. Meteen na het ontgoochelende resultaat kondigde partijvoorzitter Wouter Beke aan dat een werkgroep een evaluatie zou maken van de verkiezingen. Hij voegde daar meteen aan toe dat hij zelf wellicht geen kandidaat zal zijn bij de volgende voorzittersverkiezingen. Intussen heeft de partij de opdracht van de aangekondigde werkgroep afgelijnd. Zo zal die werkgroep onder meer de campagne op zich onder de loep nemen. Was de inhoudelijke keuze voor het thema 'levenskwaliteit' de juiste? Was de stijl, met de nadruk op de 'redelijkheid', wel overtuigend? Wat met de campagne op de sociale media? Enzovoort. Maar de werkgroep gaat ook breder kijken. Zo zal de verhouding met het middenveld onderzocht worden? Over die verhouding tussen de partij en het middenveld liepen de spanningen de voorbije weken op. Verder moet de werkgroep een analyse maken over "de positie van CD&V als middenpartij, in het politieke landschap en in de verschillende regeringen, tegen de huidige maatschappelijke achtergrond". Tot slot moet de werkgroep ook de partijwerking en het politiek personeel analyseren. De werkgroep moet in september klaar zijn en moet dan aanbevelingen formuleren over de toekomstige positie van de CD&V in het politieke landschap, de organisatie en werking van de partij en over de timing van de voorzitters- en bestuursverkiezingen. De werkgroep bestaat uit een twaalfkoppige kerngroep en een uitgebreidere werkgroep. De kerngroep bestaat uit 12 leden: Vincent Van Peteghem, Robrecht Bothuyne, Bart Dochy, Nathalie Muylle, Nawal Farih, Raf Terwingen, Peter Van Rompuy, Els Van Hoof, Jef Van den Bergh, Griet Smaers, Cindy Franssen en Joris Poschet. (Belga)

De Vlaamse christendemocraten likken hun wonden na 26 mei. Meteen na het ontgoochelende resultaat kondigde partijvoorzitter Wouter Beke aan dat een werkgroep een evaluatie zou maken van de verkiezingen. Hij voegde daar meteen aan toe dat hij zelf wellicht geen kandidaat zal zijn bij de volgende voorzittersverkiezingen. Intussen heeft de partij de opdracht van de aangekondigde werkgroep afgelijnd. Zo zal die werkgroep onder meer de campagne op zich onder de loep nemen. Was de inhoudelijke keuze voor het thema 'levenskwaliteit' de juiste? Was de stijl, met de nadruk op de 'redelijkheid', wel overtuigend? Wat met de campagne op de sociale media? Enzovoort. Maar de werkgroep gaat ook breder kijken. Zo zal de verhouding met het middenveld onderzocht worden? Over die verhouding tussen de partij en het middenveld liepen de spanningen de voorbije weken op. Verder moet de werkgroep een analyse maken over "de positie van CD&V als middenpartij, in het politieke landschap en in de verschillende regeringen, tegen de huidige maatschappelijke achtergrond". Tot slot moet de werkgroep ook de partijwerking en het politiek personeel analyseren. De werkgroep moet in september klaar zijn en moet dan aanbevelingen formuleren over de toekomstige positie van de CD&V in het politieke landschap, de organisatie en werking van de partij en over de timing van de voorzitters- en bestuursverkiezingen. De werkgroep bestaat uit een twaalfkoppige kerngroep en een uitgebreidere werkgroep. De kerngroep bestaat uit 12 leden: Vincent Van Peteghem, Robrecht Bothuyne, Bart Dochy, Nathalie Muylle, Nawal Farih, Raf Terwingen, Peter Van Rompuy, Els Van Hoof, Jef Van den Bergh, Griet Smaers, Cindy Franssen en Joris Poschet. (Belga)