De partij maakt zich sterk dat er met CD&V in de regering zo'n 240.000 jobs zijn bijgekomen. Daarnaast is de werkloosheid in Limburg sterker gedaald dan in de rest van Vlaanderen en zijn in Limburg meer vacatures bijgekomen dan het Vlaamse gemiddelde. Volgens CD&V is dat mee het resultaat van de ontwrichte zones, waardoor in Limburg meer dan 4.000 extra jobs gerealiseerd zijn. De partij wil dat systeem daarom verlengen. Verder denken de christendemocraten aan een SALK-bis voor de provincie, dat onder meer moet zorgen voor de ontsluiting van Limburg, het terugdringen van het aantal leerlingen dat de schoolbanken zonder diploma verlaat en een eigen Beleidsplan Ruimte Limburg. Ook de braindrain uit Limburg moet worden tegengehouden. Aangezien er een oorzakelijk verband tussen het aanbod en participatiegraad in het hoger onderwijs is, moet er een grotere onderwijsbevoegdheid voor de UHasselt komen. Bovendien moeten voor CD&V de provincies absoluut behouden blijven. "We kiezen resoluut voor een provincie als een volwaardig bestuursniveau tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen burgers en het bovengemeentelijk niveau met het gewest en de federale staat is te groot", klinkt het. "Limburg vormt ook een sterke en essentiële tegenbeweging voor de ontwikkelingen in de Vlaamse ruit." De christendemocraten zijn tegen verplichte fusies. De partij vindt dat zowel vrijwillige fusies als nieuwe samenwerkingsverbanden op financiële steun moeten kunnen rekenen. "Kleine gemeenten versterken we van onderuit, niet door middel van een dictaat vanuit het Martelarenplein (of Schoon Verdiep)", aldus CD&V Limburg. (Belga)

De partij maakt zich sterk dat er met CD&V in de regering zo'n 240.000 jobs zijn bijgekomen. Daarnaast is de werkloosheid in Limburg sterker gedaald dan in de rest van Vlaanderen en zijn in Limburg meer vacatures bijgekomen dan het Vlaamse gemiddelde. Volgens CD&V is dat mee het resultaat van de ontwrichte zones, waardoor in Limburg meer dan 4.000 extra jobs gerealiseerd zijn. De partij wil dat systeem daarom verlengen. Verder denken de christendemocraten aan een SALK-bis voor de provincie, dat onder meer moet zorgen voor de ontsluiting van Limburg, het terugdringen van het aantal leerlingen dat de schoolbanken zonder diploma verlaat en een eigen Beleidsplan Ruimte Limburg. Ook de braindrain uit Limburg moet worden tegengehouden. Aangezien er een oorzakelijk verband tussen het aanbod en participatiegraad in het hoger onderwijs is, moet er een grotere onderwijsbevoegdheid voor de UHasselt komen. Bovendien moeten voor CD&V de provincies absoluut behouden blijven. "We kiezen resoluut voor een provincie als een volwaardig bestuursniveau tussen het lokale en het Vlaamse niveau. De afstand tussen burgers en het bovengemeentelijk niveau met het gewest en de federale staat is te groot", klinkt het. "Limburg vormt ook een sterke en essentiële tegenbeweging voor de ontwikkelingen in de Vlaamse ruit." De christendemocraten zijn tegen verplichte fusies. De partij vindt dat zowel vrijwillige fusies als nieuwe samenwerkingsverbanden op financiële steun moeten kunnen rekenen. "Kleine gemeenten versterken we van onderuit, niet door middel van een dictaat vanuit het Martelarenplein (of Schoon Verdiep)", aldus CD&V Limburg. (Belga)