De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen het voor publieke welzijnsverenigingen mogelijk maken participaties te nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zorgverenigingen zullen private investeerders tot 49 procent van het investerings­kapitaal kunnen laten­ aanleveren. Op die manier kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat volgens de indieners een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lokale besturen. Over het voorstel is de voorbije weken en maanden stevig gediscussieerd in het Vlaams Parlement. Tegenstanders, die steevast spreken van het 'privatiseringsdecreet', vrezen dat het voorstel de deur opent voor de commercialisering van de openbare zorgsector, dat de ingreep zal leiden tot minder kwalitatieve zorg en tot slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Voorstanders spreken dan weer van het 'versterkingsdecreet' omdat de ingreep kan helpen om de financiële draagkracht van de openbare zorgsector te versterken. Begin oktober werd de stemming van het decreet in de plenaire van het Vlaams Parlement uitgesteld omdat de oppositie een bijkomend advies van de Raad van State vroeg. Er was de vrees dat het decreet ook betrekking zou kunnen hebben op de openbare ziekenhuizen. De meerderheid noemde het uitstel van de stemming toen een "manifeste vertragingsoperatie". Maar in zijn advies gaf de Raad de oppositie gelijk. Het decreet stond aanvankelijk woensdag opnieuw op de agenda van de plenaire, maar naar verluidt is het op vraag van meerderheidspartij CD&V uitgesteld. "Wij willen sluitend weten dat ziekenhuizen zijn uitgesloten. We hebben geen haast en willen een stevig decreet", zegt CD&V-parlementslid Brecht Warnez. "De juristen van Agentschap Binnenlands Bestuur en Raad van State spreken elkaar tegen. Wij willen zekerheid", klinkt het. "Laat ons van al dat uitstel nu eindelijk afstel maken. Zorg overlaten aan de commercie is geen goed idee", reageert PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. (Belga)

De Vlaamse meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open Vld willen het voor publieke welzijnsverenigingen mogelijk maken participaties te nemen in privaatrechtelijke verenigingen. Zorgverenigingen zullen private investeerders tot 49 procent van het investerings­kapitaal kunnen laten­ aanleveren. Op die manier kunnen ze fiscale voordelen ontvangen, wat volgens de indieners een gunstige invloed kan hebben op de kostprijs van de dienstverlening voor de lokale besturen. Over het voorstel is de voorbije weken en maanden stevig gediscussieerd in het Vlaams Parlement. Tegenstanders, die steevast spreken van het 'privatiseringsdecreet', vrezen dat het voorstel de deur opent voor de commercialisering van de openbare zorgsector, dat de ingreep zal leiden tot minder kwalitatieve zorg en tot slechtere arbeidsvoorwaarden voor het personeel. Voorstanders spreken dan weer van het 'versterkingsdecreet' omdat de ingreep kan helpen om de financiële draagkracht van de openbare zorgsector te versterken. Begin oktober werd de stemming van het decreet in de plenaire van het Vlaams Parlement uitgesteld omdat de oppositie een bijkomend advies van de Raad van State vroeg. Er was de vrees dat het decreet ook betrekking zou kunnen hebben op de openbare ziekenhuizen. De meerderheid noemde het uitstel van de stemming toen een "manifeste vertragingsoperatie". Maar in zijn advies gaf de Raad de oppositie gelijk. Het decreet stond aanvankelijk woensdag opnieuw op de agenda van de plenaire, maar naar verluidt is het op vraag van meerderheidspartij CD&V uitgesteld. "Wij willen sluitend weten dat ziekenhuizen zijn uitgesloten. We hebben geen haast en willen een stevig decreet", zegt CD&V-parlementslid Brecht Warnez. "De juristen van Agentschap Binnenlands Bestuur en Raad van State spreken elkaar tegen. Wij willen zekerheid", klinkt het. "Laat ons van al dat uitstel nu eindelijk afstel maken. Zorg overlaten aan de commercie is geen goed idee", reageert PVDA-parlementslid Lise Vandecasteele. (Belga)