De proeven voor wiskunde en Nederlands moeten het niveau van zowel de school als de leerlingen meten. Elke leerling zou tijdens de schoolcarrière vier centrale toetsen moeten afleggen: in het vierde en zesde jaar basisschool en in het vierde en zesde jaar secundair. "De verschillende stappen om die proeven vorm te geven, volgen elkaar snel op en het parlement is hierbij amper betrokken", klaagt Vandromme van coalitiepartner CD&V aan. "Bovendien is het onduidelijk wat de precieze doelstellingen zijn van die proeven." Ze vraagt parlementair debat vooraleer dergelijke maatregelen, met grote invloed op het hele onderwijsveld, doorgevoerd worden. Het christendemocratische parlementslid merkt bijvoorbeeld op dat het niet vanzelfsprekend is meerdere toetsdoelen met elkaar te combineren. "De academische experten zijn het er allen over eens dat één toets niet beide kan meten." Bovendien heerst er volgens Vandromme onduidelijkheid over de openbaarheid van de resultaten. "We moeten ten allen tijde vermijden dat dit kan leiden tot rankings van scholen op basis van toetsresultaten", waarschuwt ze. (Belga)

De proeven voor wiskunde en Nederlands moeten het niveau van zowel de school als de leerlingen meten. Elke leerling zou tijdens de schoolcarrière vier centrale toetsen moeten afleggen: in het vierde en zesde jaar basisschool en in het vierde en zesde jaar secundair. "De verschillende stappen om die proeven vorm te geven, volgen elkaar snel op en het parlement is hierbij amper betrokken", klaagt Vandromme van coalitiepartner CD&V aan. "Bovendien is het onduidelijk wat de precieze doelstellingen zijn van die proeven." Ze vraagt parlementair debat vooraleer dergelijke maatregelen, met grote invloed op het hele onderwijsveld, doorgevoerd worden. Het christendemocratische parlementslid merkt bijvoorbeeld op dat het niet vanzelfsprekend is meerdere toetsdoelen met elkaar te combineren. "De academische experten zijn het er allen over eens dat één toets niet beide kan meten." Bovendien heerst er volgens Vandromme onduidelijkheid over de openbaarheid van de resultaten. "We moeten ten allen tijde vermijden dat dit kan leiden tot rankings van scholen op basis van toetsresultaten", waarschuwt ze. (Belga)