'Een echt banenpact vereist het akkoord van Vlaamse regering en de sociale partners', zegt ze aan Belga. Ze reageert daarmee op het bericht dat haar collega-minister Philippe Muyters (N-VA) de voorstellen van de sociale partners niet langer wil afwachten.

Niet wachten

Vakbonden en werkgevers zijn er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een reeks arbeidsmarktmaatregelen die zijn overgekomen met de zesde staatshervorming (bv. het doelgroepenbeleid). Het sociaal overleg ligt al een tijdje stil. Bij gebrek aan akkoord tussen de sociale partners wil minister van Werk Muyters alvast zelf stappen zetten en niet langer wachten op voorstellen van de sociale partners.

'Ik meen het met het sociaal overleg, maar men mag van mij niet verwachten dat ik geen beleid ga voeren omdat de sociale partners het niet eens raken', zegt hij in De Standaard en Het Nieuwsblad.

Volgens Hilde Crevits moet het banenpact zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Maar dan moeten de voorstellen wel gedragen worden door de sociale partners. Crevits: 'Voor CD&V is de gedragenheid van deze voorstellen bij de sociale partners en hun steun een essentiële voorwaarde voor een succesvolle toepassing. We verwachten dat in de goede Vlaamse traditie van ernstig sociaal overleg er blijvend inspanningen gebeuren via VESOC (het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, red.) en waar nodig via bilaterale contacten om de voorstellen die op tafel liggen verder te vervolledigen tot een banenpact waar de Vlaamse regering en de sociale partners voluit kunnen achter staan.'

'Onze gezamenlijke doelstelling blijft immers om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit zal slechts lukken in goed overleg en met gedragen voorstellen. Een echt banenpact vereist het akkoord van Vlaamse regering en de sociale partners', aldus Crevits.

Kritiek

Eerder had Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van oppositiepartij SP.A al kritiek geuit op de plannen van Muyters om de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden te schrappen. 'Het wegvallen van de doelgroepkortingen voor wie ouder dan 25 en jonger dan 55 jaar is, zorgt niet voor jobcreatie maar vergroot de afstand tot het vinden van een job'. (lees meer)

Diependaele: 'Over doelgroepenbeleid was akkoord met sociale partners'

Maar volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele is over dat doelgroepenbeleid - inclusief het schrappen van de korting voor langdurig werkzoekenden - eerder al een akkoord bereikt met de sociale partners.

"Ik begrijp niet goed waarom mevrouw Kherbache nu met die kritiek komt', zegt hij aan Belga. 'Over dat luik van het banenpact was er al een akkoord met de sociale partners", aldus Diependaele. Over een ander luik van het pact, met name de zogenaamde kwalitatieve maatregelen (bv. tijdelijke werkervaringsprojecten), is er nog geen consensus. Dat Vlaams minister Philippe Muyters niet langer wil wachten op de voorstellen van de sociale partners is volgens Matthias Diependaele niet meer dan normaal. "Het sociaal overleg zit inderdaad strop. Maar dat betekent toch niet dat de regering moet wachten om voorstellen te doen en beleid te voeren?", aldus Diependaele.

(lees meer) (Belga/KVDA)

'Een echt banenpact vereist het akkoord van Vlaamse regering en de sociale partners', zegt ze aan Belga. Ze reageert daarmee op het bericht dat haar collega-minister Philippe Muyters (N-VA) de voorstellen van de sociale partners niet langer wil afwachten.Vakbonden en werkgevers zijn er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over een reeks arbeidsmarktmaatregelen die zijn overgekomen met de zesde staatshervorming (bv. het doelgroepenbeleid). Het sociaal overleg ligt al een tijdje stil. Bij gebrek aan akkoord tussen de sociale partners wil minister van Werk Muyters alvast zelf stappen zetten en niet langer wachten op voorstellen van de sociale partners. 'Ik meen het met het sociaal overleg, maar men mag van mij niet verwachten dat ik geen beleid ga voeren omdat de sociale partners het niet eens raken', zegt hij in De Standaard en Het Nieuwsblad. Volgens Hilde Crevits moet het banenpact zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Maar dan moeten de voorstellen wel gedragen worden door de sociale partners. Crevits: 'Voor CD&V is de gedragenheid van deze voorstellen bij de sociale partners en hun steun een essentiële voorwaarde voor een succesvolle toepassing. We verwachten dat in de goede Vlaamse traditie van ernstig sociaal overleg er blijvend inspanningen gebeuren via VESOC (het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, red.) en waar nodig via bilaterale contacten om de voorstellen die op tafel liggen verder te vervolledigen tot een banenpact waar de Vlaamse regering en de sociale partners voluit kunnen achter staan.' 'Onze gezamenlijke doelstelling blijft immers om meer mensen aan het werk te krijgen. Dit zal slechts lukken in goed overleg en met gedragen voorstellen. Een echt banenpact vereist het akkoord van Vlaamse regering en de sociale partners', aldus Crevits.Eerder had Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache van oppositiepartij SP.A al kritiek geuit op de plannen van Muyters om de doelgroepkorting voor langdurig werkzoekenden te schrappen. 'Het wegvallen van de doelgroepkortingen voor wie ouder dan 25 en jonger dan 55 jaar is, zorgt niet voor jobcreatie maar vergroot de afstand tot het vinden van een job'. (lees meer) Maar volgens N-VA-fractieleider Matthias Diependaele is over dat doelgroepenbeleid - inclusief het schrappen van de korting voor langdurig werkzoekenden - eerder al een akkoord bereikt met de sociale partners."Ik begrijp niet goed waarom mevrouw Kherbache nu met die kritiek komt', zegt hij aan Belga. 'Over dat luik van het banenpact was er al een akkoord met de sociale partners", aldus Diependaele. Over een ander luik van het pact, met name de zogenaamde kwalitatieve maatregelen (bv. tijdelijke werkervaringsprojecten), is er nog geen consensus. Dat Vlaams minister Philippe Muyters niet langer wil wachten op de voorstellen van de sociale partners is volgens Matthias Diependaele niet meer dan normaal. "Het sociaal overleg zit inderdaad strop. Maar dat betekent toch niet dat de regering moet wachten om voorstellen te doen en beleid te voeren?", aldus Diependaele. (lees meer) (Belga/KVDA)