Drie kwart van de mandatarissen vindt wel dat er voordelen toegekend moeten kunnen worden op basis van het inkomen of naargelang de leeftijd van de passagier. Dat zijn enkele van de resultaten van een grootschalige enquête die Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Griet Smaers hebben uitgevoerd onder lokale CD&V-mandatarissen.

In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 bevroegen Brouwers en Smaers zo'n 900 lokale CD&V-mandatarissen over mobiliteit. Die lokale mandatarissen kregen een reeks stellingen voorgeschoteld die varieerden van "fietshelmen moeten verplicht worden" tot "gemeentepersoneel moet, als hun functie en taken dit toelaten, kunnen telewerken".

Wat het openbaar vervoer betreft, vinden zeven op de tien mandatarissen dat elke inwoner recht heeft op een bushalte op maximum 750 meter van zijn/haar deur, zoals is voorzien in het decreet basismobiliteit. "Er is dus nog draagvlak voor die bepaling. Daarmee zeggen onze mandatarissen dat openbaar vervoer belangrijk is en dat ze zich afzetten tegen een lineaire afbouw van het openbaar vervoer", aldus Brouwers.

'Gratisverhaal heeft limieten bereikt'

De grote meerderheid van de CD&V-mandatarissen (85 procent) vindt wel dat iedereen zou moeten betalen voor zijn/haar busrit, dus ook de senioren die vandaag gratis rijden. "Dat is in overeenstemming met het partijstandpunt. We zeggen al jaren dat het gratisverhaal zijn limieten heeft bereikt", zegt Brouwers. "Het is toch niet uit te leggen dat een gepensioneerde met een dik pensioen niets moet betalen, terwijl anderen die het vaak moeilijker hebben de volle pot moeten betalen", aldus Brouwers.

Fietshelm

Uit de bevraging blijkt nog dat de lokale CD&V-mandatarissen niet gewonnen zijn voor het verplichten van de fietshelm. Zes op de tien ondervraagden kanten zich tegen een fietshelmverplichting. De CD&V-mandatarissen zijn dan weer wel gewonnen voor het aanmoedigen van telewerken. Acht op de tien ondervraagden vinden dat het gemeentepersoneel, indien mogelijk, moet kunnen thuiswerken.

Koning auto terugdringen

Met de meer algemene stelling "leefbaarheid is belangrijker dan bereikbaarheid" zijn zeven op de tien CD&V-mandatarissen het eens. "Het lijkt er dus op dat onze mandatarissen vinden dat koning auto nog meer moet kunnen teruggedrongen worden en dat niet elke gemeente tot in het uiterste puntje moet bereikbaar zijn", aldus Brouwers.

Groene wagens

Nog enkele opvallende resultaten: acht op de tien bevraagden vinden niet dat groene wagens (bijvoorbeeld elektrische wagens) gratis moeten kunnen parkeren. Dat voor sommige steden en gemeenten de inkomsten uit parkeren niet onbelangrijk zijn, zal daar wellicht meespelen. "En wellicht was dat resultaat wat anders geweest als we 'gratis' hadden vervangen door 'goedkoper'", meent Smaers.

Snelheidslimiet

Tot slot blijkt dat 65 procent van de lokale CD&V'ers het niet eens is met een verlaging van de snelheidslimiet van 90 naar 70 km/uur. "We vinden verkeersveiligheid wel belangrijk, maar geloven meer in het inzetten op handhaving en controles dan in een algemene verlaging van de snelheidslimiet tot 70 km/uur", legt Smaers uit. (Belga/SD)

Drie kwart van de mandatarissen vindt wel dat er voordelen toegekend moeten kunnen worden op basis van het inkomen of naargelang de leeftijd van de passagier. Dat zijn enkele van de resultaten van een grootschalige enquête die Vlaams parlementsleden Karin Brouwers en Griet Smaers hebben uitgevoerd onder lokale CD&V-mandatarissen. In het licht van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 bevroegen Brouwers en Smaers zo'n 900 lokale CD&V-mandatarissen over mobiliteit. Die lokale mandatarissen kregen een reeks stellingen voorgeschoteld die varieerden van "fietshelmen moeten verplicht worden" tot "gemeentepersoneel moet, als hun functie en taken dit toelaten, kunnen telewerken". Wat het openbaar vervoer betreft, vinden zeven op de tien mandatarissen dat elke inwoner recht heeft op een bushalte op maximum 750 meter van zijn/haar deur, zoals is voorzien in het decreet basismobiliteit. "Er is dus nog draagvlak voor die bepaling. Daarmee zeggen onze mandatarissen dat openbaar vervoer belangrijk is en dat ze zich afzetten tegen een lineaire afbouw van het openbaar vervoer", aldus Brouwers. 'Gratisverhaal heeft limieten bereikt'De grote meerderheid van de CD&V-mandatarissen (85 procent) vindt wel dat iedereen zou moeten betalen voor zijn/haar busrit, dus ook de senioren die vandaag gratis rijden. "Dat is in overeenstemming met het partijstandpunt. We zeggen al jaren dat het gratisverhaal zijn limieten heeft bereikt", zegt Brouwers. "Het is toch niet uit te leggen dat een gepensioneerde met een dik pensioen niets moet betalen, terwijl anderen die het vaak moeilijker hebben de volle pot moeten betalen", aldus Brouwers.FietshelmUit de bevraging blijkt nog dat de lokale CD&V-mandatarissen niet gewonnen zijn voor het verplichten van de fietshelm. Zes op de tien ondervraagden kanten zich tegen een fietshelmverplichting. De CD&V-mandatarissen zijn dan weer wel gewonnen voor het aanmoedigen van telewerken. Acht op de tien ondervraagden vinden dat het gemeentepersoneel, indien mogelijk, moet kunnen thuiswerken. Koning auto terugdringenMet de meer algemene stelling "leefbaarheid is belangrijker dan bereikbaarheid" zijn zeven op de tien CD&V-mandatarissen het eens. "Het lijkt er dus op dat onze mandatarissen vinden dat koning auto nog meer moet kunnen teruggedrongen worden en dat niet elke gemeente tot in het uiterste puntje moet bereikbaar zijn", aldus Brouwers. Groene wagensNog enkele opvallende resultaten: acht op de tien bevraagden vinden niet dat groene wagens (bijvoorbeeld elektrische wagens) gratis moeten kunnen parkeren. Dat voor sommige steden en gemeenten de inkomsten uit parkeren niet onbelangrijk zijn, zal daar wellicht meespelen. "En wellicht was dat resultaat wat anders geweest als we 'gratis' hadden vervangen door 'goedkoper'", meent Smaers. SnelheidslimietTot slot blijkt dat 65 procent van de lokale CD&V'ers het niet eens is met een verlaging van de snelheidslimiet van 90 naar 70 km/uur. "We vinden verkeersveiligheid wel belangrijk, maar geloven meer in het inzetten op handhaving en controles dan in een algemene verlaging van de snelheidslimiet tot 70 km/uur", legt Smaers uit. (Belga/SD)