Ik ben werkelijk gechoqueerd door dit brute geweld tegen politieagenten en door de zware vernielingen aan handelszaken, waarbij trouwens niemand werd opgepakt. Hoe kan het toch dat de Brusselse politie er niet in slaagt om enkele honderden jongeren in bedwang te houden?'

Voor Brigitte Grouwels (CD&V) is de fusie van de zes zones een absolute en dringende noodzaak. Enkel via een fusie is een eenheid van visie en leiding in het lokale veiligheids- en politiebeleid in Brussel mogelijk. Daarnaast kan de nodige ruimte ontstaan om als politie veel meer op het terrein aanwezig te zijn. Een eenheidspolitie leidt immers tot schaalvoordelen omwille van de bundeling van diensten.

Een eengemaakte hoofdstedelijk politie is ook een veel sterkere partner voor de federale politie en de andere nationale veiligheidsdiensten. Bovendien kan een eengemaakte hoofdstedelijk politiezone sterker inzetten op een specifieke en permanente vorming voor haar personeel die gericht is op de bijzondere Brusselse context (twee- en meertaligheid, multiculturaliteit, internationale context, grootstedelijkheid, enzovoort).

Grouwels vindt het ook straf dat de Brusselse politie een oproep lanceert naar privépersonen om alle beelden over de rellen en plunderingen over te maken aan de politiediensten, terwijl de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene al meer dan drie jaar weigert om toe te treden tot het gewestelijk videobeveiligingsplatform. 'Via dit platform kunnen ook de Brusselse politiezones hun camerabeelden snel en efficiënt met elkaar uitwisselen. De politie kan daardoor veel korter op de bal spelen (en dus een betere dienstverlening voor de burger aanbieden)', licht de CD&V'ster toe.

Ook Dominiek Lootens (Vlaams Belang) ziet in de rellen een bijkomend argument voor de fusie van de Brusselse politiezones. 'Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte: het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel', schrijft hij in een mededeling. Hij wil vrijdag tijdens de plenaire zitting van het Brussels Parlement een spoeddebat over de rellen.

Ik ben werkelijk gechoqueerd door dit brute geweld tegen politieagenten en door de zware vernielingen aan handelszaken, waarbij trouwens niemand werd opgepakt. Hoe kan het toch dat de Brusselse politie er niet in slaagt om enkele honderden jongeren in bedwang te houden?'Voor Brigitte Grouwels (CD&V) is de fusie van de zes zones een absolute en dringende noodzaak. Enkel via een fusie is een eenheid van visie en leiding in het lokale veiligheids- en politiebeleid in Brussel mogelijk. Daarnaast kan de nodige ruimte ontstaan om als politie veel meer op het terrein aanwezig te zijn. Een eenheidspolitie leidt immers tot schaalvoordelen omwille van de bundeling van diensten. Een eengemaakte hoofdstedelijk politie is ook een veel sterkere partner voor de federale politie en de andere nationale veiligheidsdiensten. Bovendien kan een eengemaakte hoofdstedelijk politiezone sterker inzetten op een specifieke en permanente vorming voor haar personeel die gericht is op de bijzondere Brusselse context (twee- en meertaligheid, multiculturaliteit, internationale context, grootstedelijkheid, enzovoort). Grouwels vindt het ook straf dat de Brusselse politie een oproep lanceert naar privépersonen om alle beelden over de rellen en plunderingen over te maken aan de politiediensten, terwijl de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene al meer dan drie jaar weigert om toe te treden tot het gewestelijk videobeveiligingsplatform. 'Via dit platform kunnen ook de Brusselse politiezones hun camerabeelden snel en efficiënt met elkaar uitwisselen. De politie kan daardoor veel korter op de bal spelen (en dus een betere dienstverlening voor de burger aanbieden)', licht de CD&V'ster toe. Ook Dominiek Lootens (Vlaams Belang) ziet in de rellen een bijkomend argument voor de fusie van de Brusselse politiezones. 'Een dringende evaluatie én een concreet actieplan zijn broodnodig. Zeker nu ook de politiemensen van op het terrein zelf de analyse maken die het Vlaams Belang al lang en als eerste maakte: het is tijd voor één centrale politiezone voor heel Brussel', schrijft hij in een mededeling. Hij wil vrijdag tijdens de plenaire zitting van het Brussels Parlement een spoeddebat over de rellen.