'Wij verzetten ons tegen de ogenschijnlijke ambities van enkelen die een wijziging van de Europese verdragen voor ogen hebben. Dat hoeft voor ons niet', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdagmiddag in het Vlaams Parlement.
...

'Wij verzetten ons tegen de ogenschijnlijke ambities van enkelen die een wijziging van de Europese verdragen voor ogen hebben. Dat hoeft voor ons niet', aldus Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) woensdagmiddag in het Vlaams Parlement.Die uitspraak strookt niet helemaal met de inhoud van het Vlaams regeerakkoord. Dat stelt namelijk dat de regering 'in eerste instantie' niet aanstuurt op een wijziging van de verdragen. De bewoordingen van Jambon gaan dus verder dan wat er in september tussen N-VA, CD&V en Open VLD werd overeengekomen. Jambon verduidelijkt: 'We zijn niet per definitie tegen een verdragswijziging, maar we vinden de conferentie daarvoor niet het geschikte instrument', klinkt het. KritiekViceminister-president Hilde Crevits (CD&V) uit echter een milder standpunt. Ze wil niet bij voorbaat uitsluiten dat de conferentie tot een verdragswijziging leidt. 'Laat ons eerst het resultaat en dan pas de inhoud beoordelen', klinkt het. Partijgenoot en europarlementslid Kris Peeters is teleurgesteld dat Jambon de deur sluit. 'Het is geen wijze uitspraak. Hij kent de resultaten nog niet en zet de hakken al in het zand', luidt het. Ook inhoudelijk stelt Peeters zich vragen. 'N-VA eist toch dat de Europarlementsleden niet langer van Brussel naar Straatsburg reizen? Wel, daar is een verdragswijziging voor nodig. Jambon weet blijkbaar niet waar zijn partij op Europees niveau voor pleit', zegt Peeters. Europarlementslid Hilde Vautmans (Open VLD-Renew) is evenmin opgezet met de uitspraken van de minister-president. 'Jambon moet beseffen dat de campagne voorbij is. Dit is Vlaamse praat in een Vlaams Parlement voor een Vlaamse achterban. Hij spreekt niet vanuit zijn functie, maar als N-VA'er. Jambon zou beter eens naar zijn partijgenoot Geert Bourgeois luisteren. Die wil Europa wel dichter bij de burger wil brengen met diepgaande hervormingen.'Geens en VerhofstadtAlles draait rond de zogenaamde Conferentie voor de Vernieuwing van Europa. Zoals de naam doet uitschijnen, moet die conferentie een platform bieden waarin politici, burgers en experten samenzitten om de toekomstige werking van de Europese Unie bespreken. Het Europees Parlement - met Guy Verhofstadt in een leidende rol - is het meest ambitieus: indien nodig moeten de resultaten kunnen leiden tot de aanpassing van de Europese verdragen. De Commissie is op haar beurt voorzichtiger en liet een passage over een verdragswijziging uit een kladversie schrappen. De Europese staatshoofden en regeringsleiders beraden zich momenteel nog over de kwestie. In de meeste hoofdsteden is een verdragswijziging evenwel niet populair. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) woonde gisteren een Raadsvergadering bij over het dossier. Hij laat optekenen dat het op federaal niveau nog te vroeg is om een standpunt in te nemen. 'We moet eerst nog consulteren over de contouren van de conferentie', klinkt het.