Dat stelt ze vandaag in een mededeling nadat haar voorstel van resolutie, die moet leiden tot duidelijke regels voor CBD-winkels die zich in de buurt van scholen en andere jeugdinitiatieven willen vestigen, maandag in de bevoegde commissie werd weggestemd. De tekst werd meegetekend door de 3 N-VA-parlementsleden. CBD-winkels zijn aan een enorme opmars toe. Cannabis is pas verboden wanneer het meer dan 0,2% THC bevat, waardoor producten met enkel CBD dus wel nog legaal zijn. "In realiteit zien we dat die percentages lang niet altijd gerespecteerd worden", duidt Debaets. "In Leuven bleek bijvoorbeeld al bij controles dat 1 op de 5 in beslag genomen producten een te hoog THC-gehalte bevat". "Alleen al in Stad Brussel bevinden er zich 5 CBD-shops in de directe nabijheid van scholen", vervolgt Mathias Vanden Borre (N-VA). "Daarom wilden we met deze resolutie bekomen dat die shops zich op minstens 500 meter van de dichtstbijzijnde school mogen vestigen op basis van het politiereglement. We stellen vast dat er reeds een Brusselse jongere is overleden na het gebruik van een e-sigaret met CBD. Voorzichtigheid is dus geboden, zeker gezien de recente wildgroei van CBD-shops in Brussel". Debaets betreurt dat de tekst op maar weinig animo kon rekenen. Ze wijst erop dat steden zoals Leuven en Gent een duidelijk kader aan spelregels voor CBD-shops hebben, waardoor ze zich onder meer niet in een straal van één kilometer rond een school mogen vestigen. "We erkennen dat dit soort winkels op zich uiteraard legaal zijn, maar we moeten er ons van bewust zijn dat ze ook vaak vanuit een soort grijze zone opereren en een te makkelijke opstap naar gevaarlijkere middelen kunnen bieden", aldus de CD&V'ster, die hekelt dat de Brusselse regering voorstander is om twee druggebruikruimtes in het midden van de hoofdstad neer te planten, terwijl CBD-shops vrij spel krijgen in de omgeving van scholen. (Belga)

Dat stelt ze vandaag in een mededeling nadat haar voorstel van resolutie, die moet leiden tot duidelijke regels voor CBD-winkels die zich in de buurt van scholen en andere jeugdinitiatieven willen vestigen, maandag in de bevoegde commissie werd weggestemd. De tekst werd meegetekend door de 3 N-VA-parlementsleden. CBD-winkels zijn aan een enorme opmars toe. Cannabis is pas verboden wanneer het meer dan 0,2% THC bevat, waardoor producten met enkel CBD dus wel nog legaal zijn. "In realiteit zien we dat die percentages lang niet altijd gerespecteerd worden", duidt Debaets. "In Leuven bleek bijvoorbeeld al bij controles dat 1 op de 5 in beslag genomen producten een te hoog THC-gehalte bevat". "Alleen al in Stad Brussel bevinden er zich 5 CBD-shops in de directe nabijheid van scholen", vervolgt Mathias Vanden Borre (N-VA). "Daarom wilden we met deze resolutie bekomen dat die shops zich op minstens 500 meter van de dichtstbijzijnde school mogen vestigen op basis van het politiereglement. We stellen vast dat er reeds een Brusselse jongere is overleden na het gebruik van een e-sigaret met CBD. Voorzichtigheid is dus geboden, zeker gezien de recente wildgroei van CBD-shops in Brussel". Debaets betreurt dat de tekst op maar weinig animo kon rekenen. Ze wijst erop dat steden zoals Leuven en Gent een duidelijk kader aan spelregels voor CBD-shops hebben, waardoor ze zich onder meer niet in een straal van één kilometer rond een school mogen vestigen. "We erkennen dat dit soort winkels op zich uiteraard legaal zijn, maar we moeten er ons van bewust zijn dat ze ook vaak vanuit een soort grijze zone opereren en een te makkelijke opstap naar gevaarlijkere middelen kunnen bieden", aldus de CD&V'ster, die hekelt dat de Brusselse regering voorstander is om twee druggebruikruimtes in het midden van de hoofdstad neer te planten, terwijl CBD-shops vrij spel krijgen in de omgeving van scholen. (Belga)