Op de Brusselse lijst is 'leading lady' Bianca Debaets het speerpunt van CD&V. Na vijf jaar als staatssecretaris van onder meer Verkeersveiligheid wil ze het werk voortzetten met een eengemaakte politiezone en een versnelde uitrol van de lage emissiezone. Maar ze wil ook de Brusselse realiteit aanpakken met een goed leven voor de Brusselaars via betaalbare kinderopvang, warme buurten en betaalbaar wonen.

De stadsvlucht van de middenklasse moet tegengegaan worden door maatregelen zoals het spreiden in tijd van de dure registratierechten 'Ons recept is om pragmatisch, realistisch en concreet tot oplossingen te komen. Het klimaat bijvoorbeeld verbeter je niet door ruzie te maken of filosofisch te werk te gaan. Zoals met de discussies rond de grondwet', vertelt Debaets.

Voor CD&V is de samenwerking met andere beleidsniveaus en vooral Vlaanderen erg belangrijk, blijkt uit het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld om het Nederlandstalig onderwijs te blijven versterken of de vele openstaande vacatures in Vlaanderen te laten invullen door Brusselaars. Het Nederlands is daarbij 'een keurmerk', klinkt het. 'We willen nog meer Vlaanderen in Brussel en we willen de investeringen blijven versterken. Alleen samen kunnen we de mobiliteitsknoop aanpakken, de kilometerheffing invoeren en fietssnelwegen doortrekken tot in centrum Brussel. Net als we samen voor overstapparkings moeten zorgen', zegt lijsttrekker voor de Vlaamse lijst Benjamin Dalle.

De Kamer en haar federale bevoegdheden sluiten bovendien perfect aan bij die samenwerking. Lijsttrekster voor de Kamer Sabine de Bethune stelt dat de federale culturele instellingen een sterkere inbedding moeten krijgen in de Brusselse kunstscène en een verzelfstandiging onderzocht moet worden. Als de hoofdstad een voorbeeldfunctie heeft op vlak van klimaat, verwacht de Bethune bovendien ook vanuit het federale niveau een stevige investering in de klimaatzaak.

Groen-Ecolo

Ook de partijen Groen en Ecolo hebben zaterdag samen hun visie voor Brussel voorgesteld. Hoewel tweetalige verkiezingslijsten niet toegestaan zijn bij de aanstaande gewestelijke, federale en Europese verkiezingen, kiezen de groenen bewust voor een gemeenschappelijke visie die het volledige potentieel van Brussel moet benutten.

De groene golf die er kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel inspireerde Groen en Ecolo om die lijn door te trekken en ook tijdens deze campagne te focussen op een gewest met schone lucht, veilig verkeer, tweetalige scholen en crèches, betaalbare woningen en efficiënte instellingen. Een gezonde hoofdstad met schone lucht, minder auto's en meer groen in de openbare ruimte blijft het speerpunt van de verkiezingscampagne van Groen en Ecolo, klinkt het.

'De acties van ouders en kinderen aan de schoolpoort zijn duidelijk. We mogen niet langer toekijken terwijl Brusselaars dagelijks ongezonde lucht inademen. Om uitstoot in te perken, stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer door 7 nieuwe snelle lijnen in eigen bedding aan te leggen en de metro, bus, tram, trein en alle deelsystemen in Brussel toegankelijk te maken met één ticket of abonnement', verklaart Elke Van den Brandt, lijsttrekker voor Groen voor het Brussels parlement.

Groen en Ecolo nemen ook de huisvestingsproblematiek van de grootstad en het plaatstekort in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs onder de loep. 'We versnellen daarom de bouw van nieuwe scholen. Tegelijk willen we ook voluit inzetten op tweetalig onderwijs, naast het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs', aldus Stijn Bex, Groen-lijsttrekker voor het Vlaams parlement.

Dat het in Brussel nog een pak efficiënter kan, vinden de groenen een evidentie. De overlapping van bevoegdheden met het gewest zoals openbare werken, mobiliteit en fiscaliteit moet weggewerkt worden. 'Hiermee maken we een einde aan de concurrentie tussen gemeenten en zorgen we voor een gelijke behandeling van alle Brusselaars', besluit Tinne Van der Straeten, die de derde plaats kreeg op de Ecolo-Groen lijst voor de Kamer.

Op de Brusselse lijst is 'leading lady' Bianca Debaets het speerpunt van CD&V. Na vijf jaar als staatssecretaris van onder meer Verkeersveiligheid wil ze het werk voortzetten met een eengemaakte politiezone en een versnelde uitrol van de lage emissiezone. Maar ze wil ook de Brusselse realiteit aanpakken met een goed leven voor de Brusselaars via betaalbare kinderopvang, warme buurten en betaalbaar wonen. De stadsvlucht van de middenklasse moet tegengegaan worden door maatregelen zoals het spreiden in tijd van de dure registratierechten 'Ons recept is om pragmatisch, realistisch en concreet tot oplossingen te komen. Het klimaat bijvoorbeeld verbeter je niet door ruzie te maken of filosofisch te werk te gaan. Zoals met de discussies rond de grondwet', vertelt Debaets. Voor CD&V is de samenwerking met andere beleidsniveaus en vooral Vlaanderen erg belangrijk, blijkt uit het verkiezingsprogramma. Bijvoorbeeld om het Nederlandstalig onderwijs te blijven versterken of de vele openstaande vacatures in Vlaanderen te laten invullen door Brusselaars. Het Nederlands is daarbij 'een keurmerk', klinkt het. 'We willen nog meer Vlaanderen in Brussel en we willen de investeringen blijven versterken. Alleen samen kunnen we de mobiliteitsknoop aanpakken, de kilometerheffing invoeren en fietssnelwegen doortrekken tot in centrum Brussel. Net als we samen voor overstapparkings moeten zorgen', zegt lijsttrekker voor de Vlaamse lijst Benjamin Dalle. De Kamer en haar federale bevoegdheden sluiten bovendien perfect aan bij die samenwerking. Lijsttrekster voor de Kamer Sabine de Bethune stelt dat de federale culturele instellingen een sterkere inbedding moeten krijgen in de Brusselse kunstscène en een verzelfstandiging onderzocht moet worden. Als de hoofdstad een voorbeeldfunctie heeft op vlak van klimaat, verwacht de Bethune bovendien ook vanuit het federale niveau een stevige investering in de klimaatzaak.Groen-EcoloOok de partijen Groen en Ecolo hebben zaterdag samen hun visie voor Brussel voorgesteld. Hoewel tweetalige verkiezingslijsten niet toegestaan zijn bij de aanstaande gewestelijke, federale en Europese verkiezingen, kiezen de groenen bewust voor een gemeenschappelijke visie die het volledige potentieel van Brussel moet benutten.De groene golf die er kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel inspireerde Groen en Ecolo om die lijn door te trekken en ook tijdens deze campagne te focussen op een gewest met schone lucht, veilig verkeer, tweetalige scholen en crèches, betaalbare woningen en efficiënte instellingen. Een gezonde hoofdstad met schone lucht, minder auto's en meer groen in de openbare ruimte blijft het speerpunt van de verkiezingscampagne van Groen en Ecolo, klinkt het. 'De acties van ouders en kinderen aan de schoolpoort zijn duidelijk. We mogen niet langer toekijken terwijl Brusselaars dagelijks ongezonde lucht inademen. Om uitstoot in te perken, stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer door 7 nieuwe snelle lijnen in eigen bedding aan te leggen en de metro, bus, tram, trein en alle deelsystemen in Brussel toegankelijk te maken met één ticket of abonnement', verklaart Elke Van den Brandt, lijsttrekker voor Groen voor het Brussels parlement. Groen en Ecolo nemen ook de huisvestingsproblematiek van de grootstad en het plaatstekort in het Brusselse Nederlandstalig onderwijs onder de loep. 'We versnellen daarom de bouw van nieuwe scholen. Tegelijk willen we ook voluit inzetten op tweetalig onderwijs, naast het Nederlandstalig en Franstalig onderwijs', aldus Stijn Bex, Groen-lijsttrekker voor het Vlaams parlement. Dat het in Brussel nog een pak efficiënter kan, vinden de groenen een evidentie. De overlapping van bevoegdheden met het gewest zoals openbare werken, mobiliteit en fiscaliteit moet weggewerkt worden. 'Hiermee maken we een einde aan de concurrentie tussen gemeenten en zorgen we voor een gelijke behandeling van alle Brusselaars', besluit Tinne Van der Straeten, die de derde plaats kreeg op de Ecolo-Groen lijst voor de Kamer.