De Dienst Vreemdelingenzaken kreeg voor de rechtbank van eerste aanleg meermaals ongelijk nadat ze administratieve boetes had opgelegd aan mensen die zonder geldige verblijfspapieren in België verblijven. De boetes zijn immers bedoeld voor mensen die op illegale wijze het land binnenkomen, luidt het. Niet voor wie volledig uitgeprocedeerd is en toch illegaal in het land blijft. Sinds de vonnissen worden dergelijke boetes niet meer opgelegd, verzekerde Francken. "Ik ben er niet mee akkoord, maar na verschillende vonnissen in dezelfde zin passen wij ons aan", aldus de staatssecretaris. "Ik vind wel dat we het debat verder moeten voeren binnen de regering." Coalitieparnter CD&V liet Francken echter meteen verstaan dat ze er niet van wil weten. "U hebt onze volle steun om mensen die illegaal in ons land verblijven te laten verwijderen, maar we zijn niet akkoord met de praktijk dat DVZ hen boetes oplegt", zei Lanjri vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. "De wet is duidelijk: die boetes zijn voor mensen die illegaal het land binnenkomen. Nergens is afgesproken dat we dit gaan verruimen naar wie illegaal op ons grondgebied verblijft." (Belga)

De Dienst Vreemdelingenzaken kreeg voor de rechtbank van eerste aanleg meermaals ongelijk nadat ze administratieve boetes had opgelegd aan mensen die zonder geldige verblijfspapieren in België verblijven. De boetes zijn immers bedoeld voor mensen die op illegale wijze het land binnenkomen, luidt het. Niet voor wie volledig uitgeprocedeerd is en toch illegaal in het land blijft. Sinds de vonnissen worden dergelijke boetes niet meer opgelegd, verzekerde Francken. "Ik ben er niet mee akkoord, maar na verschillende vonnissen in dezelfde zin passen wij ons aan", aldus de staatssecretaris. "Ik vind wel dat we het debat verder moeten voeren binnen de regering." Coalitieparnter CD&V liet Francken echter meteen verstaan dat ze er niet van wil weten. "U hebt onze volle steun om mensen die illegaal in ons land verblijven te laten verwijderen, maar we zijn niet akkoord met de praktijk dat DVZ hen boetes oplegt", zei Lanjri vandaag in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. "De wet is duidelijk: die boetes zijn voor mensen die illegaal het land binnenkomen. Nergens is afgesproken dat we dit gaan verruimen naar wie illegaal op ons grondgebied verblijft." (Belga)