Voor CD&V moet nu N-VA aan zet komen op Vlaams en federaal niveau. De Vlaamse christendemocraten verzetten zich evenwel tegen een 'getrapte' aanpak van beide onderhandelingen, waarbij de federale regeringsvorming moet wachten tot na de samenstelling van een Vlaamse bestuursploeg. CD&V houdt ook vast aan haar communautair standpunt, dus geen nieuwe institutionele avonturen.

Dat verklaarden CD&V-voorzitter Wouter Beke en boegbeeld Kris Peeters na afloop van het partijbestuur, dat beiden een mandaat gaf om eventuele onderhandelingen voor CD&V te leiden. Het bestuur concludeerde dat N-VA nu aan zet is. "In de verkiezingsstrijd heeft de kiezer altijd het laatste woord. Na de verkiezingen heeft de grootste partij altijd het eerste woord. Dat respecteren wij", stak Beke van wal.

Snel Vlaamse én federale regering

N-VA is de grootste partij in het Vlaams parlement en heeft ook in de Kamer de grootste fractie. "Het zal mijn advies zijn aan de koning om de grootste fractie als eerste het woord te geven", aldus de partijvoorzitter. De eerste bekommernis voor CD&V is nu snel een federale en een Vlaamse regering vormen, "die in een goede onderlinge verstandhouding alle zeilen bijzetten om te investeren in de economische groei die nodig is om jobs te creëren en om sociale vooruitgang voor iedereen mogelijk te maken".

Inhoudelijk citeerde Beke onder meer de uitwerking van een doeltreffend concurrentiepact en een banenpact, net als investeringen in innovatie, scholen, welzijn en zorg.

De partij wijst een "getrapte of gefaseerde" aanpak af die kan leiden tot een nieuwe blokkering van de onderhandelingen. "Er zijn vele discussies op het federale niveau die ook zo snel mogelijk een antwoord moeten krijgen", legde Peeters uit. "De levensvatbaarheid van de ondernemingen, de nood aan duurzame jobs en de koopkracht van de gezinnen kunnen nu geen politiek schaakspel verdragen".

Andere formules mathematisch mogelijk

Zoals bekend zijn er andere formules mathematisch mogelijk voor een regeringsvorming zonder N-VA, maar daar wil CD&V niet op vooruitlopen. "We hebben al een uitnodiging voor morgen om 10.00 uur. Ik ga er van uit dat er nu nog geen blokkering is", lachte Peeters. "Als we worden uitgenodigd, dan willen we serieus meewerken aan het zoeken naar een werkbare coalitie".

Wat het communautaire betreft, blijft CD&V bij haar standpunt dat enkel sprake kan zijn van de uitvoering van de zesde staatshervorming en dat in de Senaat kan worden nagedacht over een zevende stap. "Dat is een interessante vraag die u aan N-VA moet stellen. Wij zullen die ook stellen", aldus Peeters. Beke herinnerde eraan dat zijn partij tijdens de campagne een meerderheid van 76 zetels in de Kamer vooropstelde. (Belga/AVE)

Voor CD&V moet nu N-VA aan zet komen op Vlaams en federaal niveau. De Vlaamse christendemocraten verzetten zich evenwel tegen een 'getrapte' aanpak van beide onderhandelingen, waarbij de federale regeringsvorming moet wachten tot na de samenstelling van een Vlaamse bestuursploeg. CD&V houdt ook vast aan haar communautair standpunt, dus geen nieuwe institutionele avonturen.Dat verklaarden CD&V-voorzitter Wouter Beke en boegbeeld Kris Peeters na afloop van het partijbestuur, dat beiden een mandaat gaf om eventuele onderhandelingen voor CD&V te leiden. Het bestuur concludeerde dat N-VA nu aan zet is. "In de verkiezingsstrijd heeft de kiezer altijd het laatste woord. Na de verkiezingen heeft de grootste partij altijd het eerste woord. Dat respecteren wij", stak Beke van wal. N-VA is de grootste partij in het Vlaams parlement en heeft ook in de Kamer de grootste fractie. "Het zal mijn advies zijn aan de koning om de grootste fractie als eerste het woord te geven", aldus de partijvoorzitter. De eerste bekommernis voor CD&V is nu snel een federale en een Vlaamse regering vormen, "die in een goede onderlinge verstandhouding alle zeilen bijzetten om te investeren in de economische groei die nodig is om jobs te creëren en om sociale vooruitgang voor iedereen mogelijk te maken". Inhoudelijk citeerde Beke onder meer de uitwerking van een doeltreffend concurrentiepact en een banenpact, net als investeringen in innovatie, scholen, welzijn en zorg.De partij wijst een "getrapte of gefaseerde" aanpak af die kan leiden tot een nieuwe blokkering van de onderhandelingen. "Er zijn vele discussies op het federale niveau die ook zo snel mogelijk een antwoord moeten krijgen", legde Peeters uit. "De levensvatbaarheid van de ondernemingen, de nood aan duurzame jobs en de koopkracht van de gezinnen kunnen nu geen politiek schaakspel verdragen". Zoals bekend zijn er andere formules mathematisch mogelijk voor een regeringsvorming zonder N-VA, maar daar wil CD&V niet op vooruitlopen. "We hebben al een uitnodiging voor morgen om 10.00 uur. Ik ga er van uit dat er nu nog geen blokkering is", lachte Peeters. "Als we worden uitgenodigd, dan willen we serieus meewerken aan het zoeken naar een werkbare coalitie". Wat het communautaire betreft, blijft CD&V bij haar standpunt dat enkel sprake kan zijn van de uitvoering van de zesde staatshervorming en dat in de Senaat kan worden nagedacht over een zevende stap. "Dat is een interessante vraag die u aan N-VA moet stellen. Wij zullen die ook stellen", aldus Peeters. Beke herinnerde eraan dat zijn partij tijdens de campagne een meerderheid van 76 zetels in de Kamer vooropstelde. (Belga/AVE)