Voor een bank een beleggingsproduct mag aanbieden aan zijn klanten moet de uitgever van dat product een prospectus opmaken die goedgekeurd moet worden door een controlerende overheid van één van de Europese lidstaten. In het geval van de Lehman Brothers-producten was dat de Ierse tegenhanger van de FSMA. Nadien moet de FSMA, vroeger de CBFA, nog al het promotiemateriaal goedkeuren dat de bank aan zijn klanten wil voorleggen. Tussen 2006 en 2008 heeft Citibank veertien verschillende beleggingsproducten van Lehman Brothers aangeboden. "Bij enkele van die producten is een deel van het promotiemateriaal niet voorgelegd aan de CBFA, of was het niet in overeenstemming met de prospectus die was goedgekeurd", verklaarde voorzitter Servais. "We hebben dat naderhand ontdekt en in juni 2009 ter kennis gebracht van het Brusselse parket." (COR 230)

Voor een bank een beleggingsproduct mag aanbieden aan zijn klanten moet de uitgever van dat product een prospectus opmaken die goedgekeurd moet worden door een controlerende overheid van één van de Europese lidstaten. In het geval van de Lehman Brothers-producten was dat de Ierse tegenhanger van de FSMA. Nadien moet de FSMA, vroeger de CBFA, nog al het promotiemateriaal goedkeuren dat de bank aan zijn klanten wil voorleggen. Tussen 2006 en 2008 heeft Citibank veertien verschillende beleggingsproducten van Lehman Brothers aangeboden. "Bij enkele van die producten is een deel van het promotiemateriaal niet voorgelegd aan de CBFA, of was het niet in overeenstemming met de prospectus die was goedgekeurd", verklaarde voorzitter Servais. "We hebben dat naderhand ontdekt en in juni 2009 ter kennis gebracht van het Brusselse parket." (COR 230)