Positief vindt de coördinator van çavaria ook dat de criteria voor tijdelijke uitsluiting worden bepaald op basis van de huidige medische en wetenschappelijke inzichten en dat ze minstens om de twee jaar zullen gerevalueerd worden door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de bloedinstellingen. "Waarom mogen mannen die seks hebben met mannen geen bloed geven?", stelt het Rode Kruis in een reactie op de nieuwe regeling. "Het uitgangspunt voor deze bestaande voorzorgsmaatregel is de veiligheid garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt. Dit blijft ook gegarandeerd bij het nieuwe plan dat nu op tafel ligt: bloed geven kan indien je als man één jaar lang geen seks gehad hebt met een andere man. Rode Kruis-Vlaanderen vindt het belangrijk om dit nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde voorstel correct te kaderen én nogmaals te duiden dat dit geen discriminerende maatregel is." "Of een donor geschikt is, wordt beoordeeld op basis van een vragenlijst over de medische voorgeschiedenis van een kandidaat en een bijhorend gesprek tussen donor en afnamearts", vervolgt Rode Kruis-Vlaanderen. "Daarbij worden verschillende risicofactoren bevraagd: verblijf in het buitenland, tatoeages, gebruik van drugs en seksueel gedrag. Het waarheidsgetrouw invullen van deze vragenlijst is van cruciaal belang voor de veiligheid van het bloed. Het bloed van elke donatie wordt in een bloedlab getest op sommige infectieziekten zoals hiv, hepatitis B en C en syfilis. Sommige bloedproducten worden nog verder bewerkt waardoor de veiligheid van de bloedproducten nog verhoogt." "De veiligheid van bloed kan pas gegarandeerd worden door de combinatie van verschillende maatregelen", aldus Rode Kruis-Vlaanderen. "Maar zelfs dan moeten we als bloedinstelling nog altijd rekening houden met de vensterperiode, waarin het virus niet traceerbaar is. Als iemand recentelijk besmet raakte, is het dus mogelijk dat labtests de infectie nog niet kunnen opsporen in het bloed, terwijl het virus al wel via datzelfde bloed op anderen kan worden overgedragen. Het uitstelbeleid zorgt ervoor dat we zelfs het kleinste risico op besmet bloed vermijden", besluit Rode Kruis-Vlaanderen. "De gehanteerde uitstelperiodes zijn identiek dezelfde voor zowel heteroseksuele als homoseksuele contacten, en worden bepaald door de mate van infectierisico van het seksueel contact. Zo worden vrouwen die seks hebben met een man uit een hoog-risicogroep ook voor één jaar uitgesloten (en vice versa)." (Belga)

Positief vindt de coördinator van çavaria ook dat de criteria voor tijdelijke uitsluiting worden bepaald op basis van de huidige medische en wetenschappelijke inzichten en dat ze minstens om de twee jaar zullen gerevalueerd worden door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG), het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en de bloedinstellingen. "Waarom mogen mannen die seks hebben met mannen geen bloed geven?", stelt het Rode Kruis in een reactie op de nieuwe regeling. "Het uitgangspunt voor deze bestaande voorzorgsmaatregel is de veiligheid garanderen van de patiënt die bloed toegediend krijgt. Dit blijft ook gegarandeerd bij het nieuwe plan dat nu op tafel ligt: bloed geven kan indien je als man één jaar lang geen seks gehad hebt met een andere man. Rode Kruis-Vlaanderen vindt het belangrijk om dit nieuwe, wetenschappelijk onderbouwde voorstel correct te kaderen én nogmaals te duiden dat dit geen discriminerende maatregel is." "Of een donor geschikt is, wordt beoordeeld op basis van een vragenlijst over de medische voorgeschiedenis van een kandidaat en een bijhorend gesprek tussen donor en afnamearts", vervolgt Rode Kruis-Vlaanderen. "Daarbij worden verschillende risicofactoren bevraagd: verblijf in het buitenland, tatoeages, gebruik van drugs en seksueel gedrag. Het waarheidsgetrouw invullen van deze vragenlijst is van cruciaal belang voor de veiligheid van het bloed. Het bloed van elke donatie wordt in een bloedlab getest op sommige infectieziekten zoals hiv, hepatitis B en C en syfilis. Sommige bloedproducten worden nog verder bewerkt waardoor de veiligheid van de bloedproducten nog verhoogt." "De veiligheid van bloed kan pas gegarandeerd worden door de combinatie van verschillende maatregelen", aldus Rode Kruis-Vlaanderen. "Maar zelfs dan moeten we als bloedinstelling nog altijd rekening houden met de vensterperiode, waarin het virus niet traceerbaar is. Als iemand recentelijk besmet raakte, is het dus mogelijk dat labtests de infectie nog niet kunnen opsporen in het bloed, terwijl het virus al wel via datzelfde bloed op anderen kan worden overgedragen. Het uitstelbeleid zorgt ervoor dat we zelfs het kleinste risico op besmet bloed vermijden", besluit Rode Kruis-Vlaanderen. "De gehanteerde uitstelperiodes zijn identiek dezelfde voor zowel heteroseksuele als homoseksuele contacten, en worden bepaald door de mate van infectierisico van het seksueel contact. Zo worden vrouwen die seks hebben met een man uit een hoog-risicogroep ook voor één jaar uitgesloten (en vice versa)." (Belga)