Over het bericht van Francken was gisteren al heel wat te doen op de sociale media. Dat Francken zijn post verschillende keren aanpaste alvorens hem te verwijderen, maakte de commotie alleen maar groter. Volgens çavaria zijn de uitspraken van Francken onaanvaardbaar. "Iedereen die niet in het hokje past van de stereotiepe man of vrouw wordt beledigd en gemarginaliseerd. Je verdeelt de wereld hiermee in 'normale' en 'abnormale' mensen. Dat is niet het wereldbeeld waar wij voor staan", zegt woordvoerder Jeroen Borghs. De basis van holebi- en transfobie ligt in rigide genderstereotypen, waarbij niet mag worden afgeweken van de traditionele norm, legt Borghs uit. "Wie dat wel doet, wordt belachelijk gemaakt, gediscrimineerd of in het ergste geval geweld aangedaan." Volgens çavaria is er helemaal niets mis met de traditionele genderstereotiepe man en vrouw, "maar die traditionele visie opleggen aan de rest van de maatschappij is wel problematisch". "Het feit dat een lid van de regering het nodig vindt om zo'n mening publiek te communiceren, doet bij ons de vraag rijzen of de wereld doordraait", zegt Borghs. "Uitspraken als deze sterken mensen met holebifobe en transfobe gedachten net in hun overtuiging. Daarom is het belangrijk dat we hier als maatschappij kordaat op reageren. We vragen dat N-VA zich van deze uitspraken distantieert en een verontschuldiging van meneer Francken lijkt ons hier wel op zijn plaats." Ook het Holebihuis Vlaams-Brabant reageerde al op het Facebookbericht van Francken. In een open brief geeft voorzitter Dimitri Cools aan "ontzettend teleurgesteld" te zijn in de staatssecretaris. "Vooral omdat u in uw bericht zelf nog tracht recht te zetten dat het oké was wat u schreef omdat u mee aan de regenboogvlag trekt. Maar dat (u en) uw partij werkt aan meer gelijke kansen, gelijkheid en betere LGBT+-rechten is helaas geen vrijgeleide om polariserende woorden rond gendernormen en ander patriarchaal gedachtegoed te gaan verspreiden." (Belga)

Over het bericht van Francken was gisteren al heel wat te doen op de sociale media. Dat Francken zijn post verschillende keren aanpaste alvorens hem te verwijderen, maakte de commotie alleen maar groter. Volgens çavaria zijn de uitspraken van Francken onaanvaardbaar. "Iedereen die niet in het hokje past van de stereotiepe man of vrouw wordt beledigd en gemarginaliseerd. Je verdeelt de wereld hiermee in 'normale' en 'abnormale' mensen. Dat is niet het wereldbeeld waar wij voor staan", zegt woordvoerder Jeroen Borghs. De basis van holebi- en transfobie ligt in rigide genderstereotypen, waarbij niet mag worden afgeweken van de traditionele norm, legt Borghs uit. "Wie dat wel doet, wordt belachelijk gemaakt, gediscrimineerd of in het ergste geval geweld aangedaan." Volgens çavaria is er helemaal niets mis met de traditionele genderstereotiepe man en vrouw, "maar die traditionele visie opleggen aan de rest van de maatschappij is wel problematisch". "Het feit dat een lid van de regering het nodig vindt om zo'n mening publiek te communiceren, doet bij ons de vraag rijzen of de wereld doordraait", zegt Borghs. "Uitspraken als deze sterken mensen met holebifobe en transfobe gedachten net in hun overtuiging. Daarom is het belangrijk dat we hier als maatschappij kordaat op reageren. We vragen dat N-VA zich van deze uitspraken distantieert en een verontschuldiging van meneer Francken lijkt ons hier wel op zijn plaats." Ook het Holebihuis Vlaams-Brabant reageerde al op het Facebookbericht van Francken. In een open brief geeft voorzitter Dimitri Cools aan "ontzettend teleurgesteld" te zijn in de staatssecretaris. "Vooral omdat u in uw bericht zelf nog tracht recht te zetten dat het oké was wat u schreef omdat u mee aan de regenboogvlag trekt. Maar dat (u en) uw partij werkt aan meer gelijke kansen, gelijkheid en betere LGBT+-rechten is helaas geen vrijgeleide om polariserende woorden rond gendernormen en ander patriarchaal gedachtegoed te gaan verspreiden." (Belga)