Meert werd naar eigen zeggen veroordeeld op basis van een dossier waarin zwaar geblunderd werd en gepoogd werd om cruciale elementen te manipuleren. Hij zat 45 maanden in de cel en schreef over de zaak nadien het boek "De Bloedkamer". Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) ontving Meert vorig jaar op zijn kabinet en vond zijn verhaal geloofwaardig. Hij gebruikte zijn positief injunctierecht om aan het Hof van Cassatie een herziening te vragen van Meerts veroordeling. Cassatie verklaarde de vraag ontvankelijk en vroeg het hof van beroep in Antwerpen om advies uit te brengen. Dat hof van beroep oordeelde dat de vijf nieuwe verklaringen die Meert voorlegde, geen nieuwe elementen bevatten of niet beslissend genoeg waren om de zaak te herzien, waarop de man in cassatie ging. Ook daar heeft hij nu geen succes gehad. Eerder kondigden Meet en zijn advocaten al aan dat ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg zouden stappen als cassatie hen geen gelijk gaf. (MVL)

Meert werd naar eigen zeggen veroordeeld op basis van een dossier waarin zwaar geblunderd werd en gepoogd werd om cruciale elementen te manipuleren. Hij zat 45 maanden in de cel en schreef over de zaak nadien het boek "De Bloedkamer". Voormalig minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V) ontving Meert vorig jaar op zijn kabinet en vond zijn verhaal geloofwaardig. Hij gebruikte zijn positief injunctierecht om aan het Hof van Cassatie een herziening te vragen van Meerts veroordeling. Cassatie verklaarde de vraag ontvankelijk en vroeg het hof van beroep in Antwerpen om advies uit te brengen. Dat hof van beroep oordeelde dat de vijf nieuwe verklaringen die Meert voorlegde, geen nieuwe elementen bevatten of niet beslissend genoeg waren om de zaak te herzien, waarop de man in cassatie ging. Ook daar heeft hij nu geen succes gehad. Eerder kondigden Meet en zijn advocaten al aan dat ze naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg zouden stappen als cassatie hen geen gelijk gaf. (MVL)