Door de vernietiging zal de bestreden beslissing naar een ander rechtscollege verwezen worden. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen. De rechter zal met andere woorden opnieuw moeten oordelen of een passagier van Ryanair bij een geschil met een luchtvaartmaatschappij een procedure kan starten in de rechtbank van het land van opstijgen, zoals bij ons Brussel of Charleroi. In de algemene voorwaarden van de Ierse lagekostenmaatschappij staat dat alle geschillen met de Ierse luchtvaartmaatschappij via een Ierse rechter moeten verlopen. Een Brusselse rechter oordeelde daarom dat hij niet bevoegd was om de eis van gedupeerde passagiers te behandelen. Maar de verdediging van de claimorganisaties en de advocaat-generaal in dit dossier oordeelden dat een rechter eerst moet nagaan of de bewuste clausule waarnaar verwezen wordt, wel geldig is. De clausule zou volledig in tegenspraak zijn met de Europese verordening die de bescherming van passagiers regelt. (Belga)

Door de vernietiging zal de bestreden beslissing naar een ander rechtscollege verwezen worden. Dit moet dan opnieuw over de grond van de zaak oordelen. De rechter zal met andere woorden opnieuw moeten oordelen of een passagier van Ryanair bij een geschil met een luchtvaartmaatschappij een procedure kan starten in de rechtbank van het land van opstijgen, zoals bij ons Brussel of Charleroi. In de algemene voorwaarden van de Ierse lagekostenmaatschappij staat dat alle geschillen met de Ierse luchtvaartmaatschappij via een Ierse rechter moeten verlopen. Een Brusselse rechter oordeelde daarom dat hij niet bevoegd was om de eis van gedupeerde passagiers te behandelen. Maar de verdediging van de claimorganisaties en de advocaat-generaal in dit dossier oordeelden dat een rechter eerst moet nagaan of de bewuste clausule waarnaar verwezen wordt, wel geldig is. De clausule zou volledig in tegenspraak zijn met de Europese verordening die de bescherming van passagiers regelt. (Belga)