Econome Elisabeth Abraham (KU Leuven) volgde begin dit jaar 106 koppels die de afgelopen twee jaar hun eerste baby kregen. Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien koppels bij de komst van het eerste kind op zoek gaat naar een nieuwe manier om werk en gezin te combineren. En dan zijn het meestal de vrouwen die hun carrière (minstens tijdelijk) op een lager pitje zetten, omdat ze de combinatie moeilijk vinden. Zo kiest 29 procent van de nieuwe moeders voor deeltijds werk, tegenover 7 procent van de mannen. Ook opmerkelijk: hoewel het gros van de partners elkaars loopbaan als even belangrijk inschatten, zijn er toch ook best veel koppels waar de carrière van de man duidelijk voorrang krijgt op die van de vrouw. Negenentwintig procent van de vaders stelt dat zijn loopbaan meer of veel meer prioriteit heeft, tegenover 10 procent van de vrouwen. (Belga)

Econome Elisabeth Abraham (KU Leuven) volgde begin dit jaar 106 koppels die de afgelopen twee jaar hun eerste baby kregen. Uit het onderzoek blijkt dat zeven op de tien koppels bij de komst van het eerste kind op zoek gaat naar een nieuwe manier om werk en gezin te combineren. En dan zijn het meestal de vrouwen die hun carrière (minstens tijdelijk) op een lager pitje zetten, omdat ze de combinatie moeilijk vinden. Zo kiest 29 procent van de nieuwe moeders voor deeltijds werk, tegenover 7 procent van de mannen. Ook opmerkelijk: hoewel het gros van de partners elkaars loopbaan als even belangrijk inschatten, zijn er toch ook best veel koppels waar de carrière van de man duidelijk voorrang krijgt op die van de vrouw. Negenentwintig procent van de vaders stelt dat zijn loopbaan meer of veel meer prioriteit heeft, tegenover 10 procent van de vrouwen. (Belga)