In De Zondag kondigde Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, aan dat het lidmaatschap van Carrera Neefs na de bloemenhulde werd stopgezet. Neefs 'heeft de partij, onbewust weliswaar, veel schade berokkend', zei Van Grieken: 'Initieel wou ze zelfs haar Facebookbericht niet verwijderen. Wij hebben haar nadien gevraagd om het partijcharter te tekenen. Dat wou ze ook niet. Het partijbestuur is daarom van oordeel dat haar lidmaatschap stopgezet wordt. Loyaliteit moet van twee kanten komen.'

Volgens Neefs, die naar eigen zeggen pas zaterdag om 22u26 per e-mail op de hoogte werd gesteld, is het anders gegaan. Het interview bevat, schrijft ze, 'enkele onwaarheden en zelfs leugens'.

'Het klopt dat ik een onderhoud heb gehad met de nationaal secretaris, Ortwin Depoortere, in het kader van de neergelegde bloemen op het graf van een Nederlandse soldaat op 11 november. Ik werd uitgenodigd voor een "volwassen" gesprek en niet voor een juridische procedure met uitsluiting van de partij als gevolg.'

'Schuldbekentenis'

'Voor het uitsluiten van een lid is er wel degelijk een procedure nodig. Daarom heb ik meermaals de desbetreffende statuten bij de partij opgevraagd, maar nooit gekregen. Het papier dat men mij zou willen laten ondertekenen was geen "charter voor mandatarissen" zoals men nu voorstelt, maar wel een papier met een soort schuldbekentenis. Een papier dat ook volgens diezelfde nationaal secretaris reeds door 15 anderen, die wel een VB-mandaat uitvoeren, is ondertekend naar aanleiding van beschuldigingen van niet-politiek correct gedrag op sociale media. Nooit heb ik tijdens dit gesprek dit papier onder ogen te zien gekregen en werd me steeds bevestigd dat het om een vertrouwelijk gesprek ging, zónder juridische procedure'.

'Ik weet dat de partijstatuten in verband met een uitsluitingsprocedure zwaar met de voeten werden getreden en dat er een hele andere agenda speelt bij mijn ontslag. Mijn ontslag uit de partij is dan ook volledig in strijd met de interne procedure en zorgt intern ook voor de nodige spanningen.'

'Dat de partijtop nog maar durft te twijfelen aan mijn loyaliteit jegens hen is wel zeer bedroevend.'

'Wensen van de pers tegenover die van het volk'

Wat die andere agenda dan is?

'Het Vlaams Belang vult hierbij nog maar eens de wensen van de pers in en laat dus de tegenstanders hun agenda bepalen, ten nadele van het eigen volk.'

'Voor verdere vragen mag je me steeds contacteren', schrijft ze. 'Maar ik wil de persmuskieten er wel op wijzen dat ik geen hoge pet op heb van de leugenpers, die er enkel op uit is om nationalisten en patriotten in diskrediet te brengen. Daarom zal ik enkel antwoorden op vragen die voor mij gegrond zijn. Verder beraad ik me voor de toekomst.'

De boodschap eindigt met: 'Mijn strijd is zeker nog niet ten einde! HOUZEE!'

In De Zondag kondigde Tom Van Grieken, voorzitter van het Vlaams Belang, aan dat het lidmaatschap van Carrera Neefs na de bloemenhulde werd stopgezet. Neefs 'heeft de partij, onbewust weliswaar, veel schade berokkend', zei Van Grieken: 'Initieel wou ze zelfs haar Facebookbericht niet verwijderen. Wij hebben haar nadien gevraagd om het partijcharter te tekenen. Dat wou ze ook niet. Het partijbestuur is daarom van oordeel dat haar lidmaatschap stopgezet wordt. Loyaliteit moet van twee kanten komen.'Volgens Neefs, die naar eigen zeggen pas zaterdag om 22u26 per e-mail op de hoogte werd gesteld, is het anders gegaan. Het interview bevat, schrijft ze, 'enkele onwaarheden en zelfs leugens'.'Het klopt dat ik een onderhoud heb gehad met de nationaal secretaris, Ortwin Depoortere, in het kader van de neergelegde bloemen op het graf van een Nederlandse soldaat op 11 november. Ik werd uitgenodigd voor een "volwassen" gesprek en niet voor een juridische procedure met uitsluiting van de partij als gevolg.''Voor het uitsluiten van een lid is er wel degelijk een procedure nodig. Daarom heb ik meermaals de desbetreffende statuten bij de partij opgevraagd, maar nooit gekregen. Het papier dat men mij zou willen laten ondertekenen was geen "charter voor mandatarissen" zoals men nu voorstelt, maar wel een papier met een soort schuldbekentenis. Een papier dat ook volgens diezelfde nationaal secretaris reeds door 15 anderen, die wel een VB-mandaat uitvoeren, is ondertekend naar aanleiding van beschuldigingen van niet-politiek correct gedrag op sociale media. Nooit heb ik tijdens dit gesprek dit papier onder ogen te zien gekregen en werd me steeds bevestigd dat het om een vertrouwelijk gesprek ging, zónder juridische procedure'.'Ik weet dat de partijstatuten in verband met een uitsluitingsprocedure zwaar met de voeten werden getreden en dat er een hele andere agenda speelt bij mijn ontslag. Mijn ontslag uit de partij is dan ook volledig in strijd met de interne procedure en zorgt intern ook voor de nodige spanningen.''Dat de partijtop nog maar durft te twijfelen aan mijn loyaliteit jegens hen is wel zeer bedroevend.'Wat die andere agenda dan is?'Het Vlaams Belang vult hierbij nog maar eens de wensen van de pers in en laat dus de tegenstanders hun agenda bepalen, ten nadele van het eigen volk.''Voor verdere vragen mag je me steeds contacteren', schrijft ze. 'Maar ik wil de persmuskieten er wel op wijzen dat ik geen hoge pet op heb van de leugenpers, die er enkel op uit is om nationalisten en patriotten in diskrediet te brengen. Daarom zal ik enkel antwoorden op vragen die voor mij gegrond zijn. Verder beraad ik me voor de toekomst.'De boodschap eindigt met: 'Mijn strijd is zeker nog niet ten einde! HOUZEE!'