Door de coronacrisis verliep de stembusgang volledig digitaal. Voorzitter van de verkiezingscommissie Miguel De Jonckheere liet in de online bekendmaking van de resultaten verstaan dat het rustige verkiezingen waren en de quota ruim gehaald werden. Aan de verkiezingen heeft 81 procent van het zelfstandig academisch personeel, 54 procent van het overig academisch personeel, 71 procent van het administratief en technisch personeel, 22 procent van het personeel van het Universitair Ziekenhuis Brussel en 26 procent van de studenten deelgenomen. Samen bracht 6.849 personen hun stem uit.

'De huidige rector werd herverkozen met 6.258 gewogen ja-stemmen, tegen 591 gewogen nee-stemmen. Wat overeen stemt met een gewogen meerderheid van 91,36 procent van de geldig uitgebrachte stemmen', zegt De Jonckheere.

De herverkozen rector mocht in de livestream meteen terugblikken en vooruitblikken op haar taak als rector. 'Het was één grote rollercoaster', aldus Pauwels. 'In mijn ogen kan de VUB zich geen onverschilligheid of gelatenheid veroorloven en moeten we integendeel iedere dag het verschil kunnen maken. Dat is de les die ik heb geleerd over die eerste periode.'

Ze zal in de komende vier jaar verder bouwen op koers van haar eerste beleidsplan van 2016 en het daarop gebaseerde Algemeen Strategisch Plan 2030. 'Ik heb een beleidsplan geschreven en ik zal me eraan houden, maar ik denk ook dat de huidige situatie een aantal vragen opwerpt en we die ook op een bepaalde manier samen moeten kunnen beantwoorden', aldus Pauwels.

Door de coronacrisis verliep de stembusgang volledig digitaal. Voorzitter van de verkiezingscommissie Miguel De Jonckheere liet in de online bekendmaking van de resultaten verstaan dat het rustige verkiezingen waren en de quota ruim gehaald werden. Aan de verkiezingen heeft 81 procent van het zelfstandig academisch personeel, 54 procent van het overig academisch personeel, 71 procent van het administratief en technisch personeel, 22 procent van het personeel van het Universitair Ziekenhuis Brussel en 26 procent van de studenten deelgenomen. Samen bracht 6.849 personen hun stem uit.'De huidige rector werd herverkozen met 6.258 gewogen ja-stemmen, tegen 591 gewogen nee-stemmen. Wat overeen stemt met een gewogen meerderheid van 91,36 procent van de geldig uitgebrachte stemmen', zegt De Jonckheere. De herverkozen rector mocht in de livestream meteen terugblikken en vooruitblikken op haar taak als rector. 'Het was één grote rollercoaster', aldus Pauwels. 'In mijn ogen kan de VUB zich geen onverschilligheid of gelatenheid veroorloven en moeten we integendeel iedere dag het verschil kunnen maken. Dat is de les die ik heb geleerd over die eerste periode.' Ze zal in de komende vier jaar verder bouwen op koers van haar eerste beleidsplan van 2016 en het daarop gebaseerde Algemeen Strategisch Plan 2030. 'Ik heb een beleidsplan geschreven en ik zal me eraan houden, maar ik denk ook dat de huidige situatie een aantal vragen opwerpt en we die ook op een bepaalde manier samen moeten kunnen beantwoorden', aldus Pauwels.