Franstalig minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) reisde afgelopen week naar Kinshasa om er met Congolese experts na te denken over een gedeelde versie van de Belgische koloniale geschiedenis in Congo. De minister wil in het Franstalig onderwijs meer aandacht besteden aan die geschiedenis.
...

Franstalig minister van Onderwijs Caroline Désir (PS) reisde afgelopen week naar Kinshasa om er met Congolese experts na te denken over een gedeelde versie van de Belgische koloniale geschiedenis in Congo. De minister wil in het Franstalig onderwijs meer aandacht besteden aan die geschiedenis. Dat is op zich een goede zaak, vindt Kalvin Soiresse, Ecolo-politicus en medeorganisator van de Black Lives Matter-manifestatie in Brussel. 'De koloniale geschiedenis wordt in de meeste Franstalige scholen zowel slecht als te weinig onderwezen. Heel wat leerlingen studeren af zonder ook maar een woord over de kolonisatie te hebben gehoord. Het referentiekader dat de Franse Gemeenschap tot nu toe hanteert voor de lessen over kolonisatie is zwak en ondermaats.' Daar moet verandering in komen binnen de op til staande grote hervorming van het Franstalig onderwijs - het zogenaamde Excellentiepact. De invoering van een brede eerste graad zal ervoor zorgen dat ook leerlingen uit het technisch en beroepsonderwijs de geschiedenis van de kolonisatie meekrijgen. Voor de hogere jaren van het secundair onderwijs is er nog werk aan de winkel. 'Het nieuwe referentiekader dat onder de vorige minister van Onderwijs werd voorbereid, was een door en door kolonialistische lezing van de geschiedenis. De kolonisatie werd er als iets positiefs voorgesteld', zegt Soiresse. 'Zo werd over witte Belgen die naar Congo trokken gezegd dat ze gewoon zin hadden om in Afrika te wonen. Alsof je het zou kunnen vergelijken met Belgen die naar Spanje verhuizen, en alsof ze geen deel uitmaakten van het kapitalistische uitbuitingsproject van koning Leopold II.' Tegen dat referentiekader kwam scherp protest uit academische hoek en van burgerbewegingen. Minister Désir wil nu, in overleg met experts, het roer omgooien. 'Maar het duurt allemaal veel te lang', zegt Soiresse. 'Het thema is gevoelig - je botst op veel weerstand. Toch moet de minister een versnelling hoger schakelen.' Bovendien, betoogt het Ecolo-parlementslid, hoeft het warm water heus niet opnieuw te worden uitgevonden. 'In het boek Koloniaal Congo van Idesbald Goddeeris, Amandine Lauro en Guy Vanthemsche staan alle recente wetenschappelijke inzichten in verband met de Belgische koloniale geschiedenis overzichtelijk per thema verzameld. En er is ook oog voor de negatieve gevolgen van de kolonisatie bij de diaspora: het boek loopt tot de Black Lives Matter-betoging van 2020.'