Het doel van de monitoring is tweevoudig. "We willen het hart beter begrijpen, zodat we hartfalen beter kunnen tegengaan. Ook willen we nagaan hoe we de deelnemers van expedities beter kunnen begeleiden met telemonitoring. Het is de eerste keer dat monitoring gebeurt in zo'n omstandigheden, op onderzoek tijdens een expeditie naar de Mount Everest na." De hartmonitor die Deltour meekreeg, meet via een electrocardiogram de gehele elektrische activiteit van de hartspier - dus niet alleen het hartritme. Deltour moet de registraties enkele keren per week op zijn laptop plaatsen en via een satteliettelefoon naar een website sturen. Daar kunnen de cardiologen ze bekijken. Zij zullen de resultaten koppelen aan de omstandigheden waar de deelnemers zich in bevinden, zoals de positie op het ijs, hoogte boven de zeespiegel en het aantal afgelegde kilometers. Het hartcentrum van het ZOL monitort momenteel pacemakers van een tweehonderdtal hartpatiënten. Uniek is dat daarbij ook de patiënt en zijn ziekte zelf worden gemonitord. Volgens Vandervoort zal telemonitoring in de nabije toekomst ook gebruikt kunnen worden bij patiënten met hartritmestoornissen die na een ingreep naar huis gaan. Zo kan eventueel herval sneller gedetecteerd en behandeld worden. Ook diabetici en longpatiënten zouden in de toekomst gebaat zijn bij telemonitoring. (JDH)

Het doel van de monitoring is tweevoudig. "We willen het hart beter begrijpen, zodat we hartfalen beter kunnen tegengaan. Ook willen we nagaan hoe we de deelnemers van expedities beter kunnen begeleiden met telemonitoring. Het is de eerste keer dat monitoring gebeurt in zo'n omstandigheden, op onderzoek tijdens een expeditie naar de Mount Everest na." De hartmonitor die Deltour meekreeg, meet via een electrocardiogram de gehele elektrische activiteit van de hartspier - dus niet alleen het hartritme. Deltour moet de registraties enkele keren per week op zijn laptop plaatsen en via een satteliettelefoon naar een website sturen. Daar kunnen de cardiologen ze bekijken. Zij zullen de resultaten koppelen aan de omstandigheden waar de deelnemers zich in bevinden, zoals de positie op het ijs, hoogte boven de zeespiegel en het aantal afgelegde kilometers. Het hartcentrum van het ZOL monitort momenteel pacemakers van een tweehonderdtal hartpatiënten. Uniek is dat daarbij ook de patiënt en zijn ziekte zelf worden gemonitord. Volgens Vandervoort zal telemonitoring in de nabije toekomst ook gebruikt kunnen worden bij patiënten met hartritmestoornissen die na een ingreep naar huis gaan. Zo kan eventueel herval sneller gedetecteerd en behandeld worden. Ook diabetici en longpatiënten zouden in de toekomst gebaat zijn bij telemonitoring. (JDH)