Sinds maandag 25 mei geldt een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Het peil van de IJzer stond toen onder de kritische grens van 2,90 meter TAW. Dankzij enkele technische ingrepen en de aanvaardbare waterkwaliteit kreeg het IJzerbekken ondertussen bijkomende bevoorrading via het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Zo kon het waterpeil stabiliseren tot 3 meter TAW. Daarom mag er vanaf vandaag opnieuw water worden opgepompt uit het IJzerbekken. Het captatieverbod blijft wel van kracht voor de ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen. De gouverneur waarschuwt ook dat de voorspelde neerslag van de komende dagen onvoldoende zal zijn om het opgebouwde neerslagtekort weg te werken. "De eigen strategische watervoorraden zullen wel weer aangevuld zijn. We vertrouwen op het gezond verstand van elke West-Vlaming. Het zou bijzonder spijtig zijn om binnen enkele dagen opnieuw een ruimer verbod te moeten afkondigen", stelt gouverneur Decaluwé. Vanaf morgen breidt de provincie Antwerpen het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen verder uit. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist. Er worden bijkomende maatregelen genomen om water op te stuwen. Door de aanhoudende droogte is er al sinds 8 mei een captatieverbod van kracht op tien ecologisch kwetsbare waterlopen in de provincie. Op 21 mei werd dat verbod een eerste keer uitgebreid, vanaf 4 juni geldt het verbod ook op minder kwetsbare waterlopen. Een overzicht is te vinden op de website van de provincie. Peilmetingen door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de waterpeilen de afgelopen twee weken verder daalden, meldt de provincie. Daarom werden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod, omdat ook daar het drempelpeil is overschreden. Afgelopen winter konden grondwatervoorraden zich onvoldoende herstellen. Bovendien neemt de provincie opstuwmaatregelen voor bijkomende waterlopen. De geplande zomermaaiingen op een aantal waterlopen worden dit jaar niet uitgevoerd. Hierdoor zal het regenwater trager worden afgevoerd en krijgt het opgestuwde water beter de kans om te infiltreren naar het grondwater toe. De komende dagen is er beperkte regenval voorspeld. De provincie roept dan ook op om al het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te bufferen in kleine grachten of bekkens. (Belga)

Sinds maandag 25 mei geldt een captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in het IJzerbekken. Het peil van de IJzer stond toen onder de kritische grens van 2,90 meter TAW. Dankzij enkele technische ingrepen en de aanvaardbare waterkwaliteit kreeg het IJzerbekken ondertussen bijkomende bevoorrading via het Kanaal Plassendale-Nieuwpoort. Zo kon het waterpeil stabiliseren tot 3 meter TAW. Daarom mag er vanaf vandaag opnieuw water worden opgepompt uit het IJzerbekken. Het captatieverbod blijft wel van kracht voor de ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen. De gouverneur waarschuwt ook dat de voorspelde neerslag van de komende dagen onvoldoende zal zijn om het opgebouwde neerslagtekort weg te werken. "De eigen strategische watervoorraden zullen wel weer aangevuld zijn. We vertrouwen op het gezond verstand van elke West-Vlaming. Het zou bijzonder spijtig zijn om binnen enkele dagen opnieuw een ruimer verbod te moeten afkondigen", stelt gouverneur Decaluwé. Vanaf morgen breidt de provincie Antwerpen het captatieverbod op onbevaarbare waterlopen verder uit. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist. Er worden bijkomende maatregelen genomen om water op te stuwen. Door de aanhoudende droogte is er al sinds 8 mei een captatieverbod van kracht op tien ecologisch kwetsbare waterlopen in de provincie. Op 21 mei werd dat verbod een eerste keer uitgebreid, vanaf 4 juni geldt het verbod ook op minder kwetsbare waterlopen. Een overzicht is te vinden op de website van de provincie. Peilmetingen door provinciale terreincontroleurs en de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) tonen aan dat de waterpeilen de afgelopen twee weken verder daalden, meldt de provincie. Daarom werden ook minder kwetsbare waterlopen toegevoegd aan het captatieverbod, omdat ook daar het drempelpeil is overschreden. Afgelopen winter konden grondwatervoorraden zich onvoldoende herstellen. Bovendien neemt de provincie opstuwmaatregelen voor bijkomende waterlopen. De geplande zomermaaiingen op een aantal waterlopen worden dit jaar niet uitgevoerd. Hierdoor zal het regenwater trager worden afgevoerd en krijgt het opgestuwde water beter de kans om te infiltreren naar het grondwater toe. De komende dagen is er beperkte regenval voorspeld. De provincie roept dan ook op om al het regenwater zoveel mogelijk op te vangen en te bufferen in kleine grachten of bekkens. (Belga)