Trump, die over twee weken hoe dan ook het Witte Huis moet verlaten, kan op basis van het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet snel worden afgezet door vicepresident Mike Pence en andere leden van het kabinet. Die regeling kan worden ingeroepen als de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen. Vooralsnog gaat het om verkennende gesprekken. Of er genoeg ministers aanwezig zijn en achter een afzettingsprocedure staan, is nog onduidelijk. Volgens de bron van CNN zijn enkele senatoren ingelicht over de gesprekken om Trump uit zijn ambt te zetten. Het gebruik van de procedure was tot voor kort ondenkbaar, maar intussen staan vicepresident Pence en president Trump lijnrecht tegenover elkaar. Pence weigerde om het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te dwarsbomen, hoewel Trump daarom had gevraagd. Ook leden van de commissie voor juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden hebben bij Pence aangedrongen om Trump zo snel mogelijk uit zijn ambt te zetten. "Zelfs in zijn videoboodschap vanmiddag heeft president Trump getoond dat hij niet mentaal gezond is en niet in staat is om de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 2020 te verwerken en te accepteren", staat volgens CNN in een verklaring van de commissieleden. (Belga)

Trump, die over twee weken hoe dan ook het Witte Huis moet verlaten, kan op basis van het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet snel worden afgezet door vicepresident Mike Pence en andere leden van het kabinet. Die regeling kan worden ingeroepen als de president niet geschikt wordt geacht om zijn ambt nog langer uit te oefenen. Vooralsnog gaat het om verkennende gesprekken. Of er genoeg ministers aanwezig zijn en achter een afzettingsprocedure staan, is nog onduidelijk. Volgens de bron van CNN zijn enkele senatoren ingelicht over de gesprekken om Trump uit zijn ambt te zetten. Het gebruik van de procedure was tot voor kort ondenkbaar, maar intussen staan vicepresident Pence en president Trump lijnrecht tegenover elkaar. Pence weigerde om het vaststellen van de verkiezingsuitslag door het Congres te dwarsbomen, hoewel Trump daarom had gevraagd. Ook leden van de commissie voor juridische zaken van het Huis van Afgevaardigden hebben bij Pence aangedrongen om Trump zo snel mogelijk uit zijn ambt te zetten. "Zelfs in zijn videoboodschap vanmiddag heeft president Trump getoond dat hij niet mentaal gezond is en niet in staat is om de verkiezingsuitslag van de verkiezingen van 2020 te verwerken en te accepteren", staat volgens CNN in een verklaring van de commissieleden. (Belga)