"We waren getuige van daden in het Capitool die niet stroken met de regels van de wet. Het recht op vrije meningsuiting en samenkomsten geeft niemand het recht om over te gaan tot geweld, verstoring van de orde en oproer", aldus de gezamenlijke stafchefs in een boodschap aan het voltallige Amerikaanse leger. De Joint Chiefs of Staff bestaat uit de top van de verschillende onderdelen van Defensie. In de mededeling wordt ook de overwinning van de verkozen president Joe Biden bevestigd. In de boodschap wordt geen gewag gemaakt van president Trump. (Belga)

"We waren getuige van daden in het Capitool die niet stroken met de regels van de wet. Het recht op vrije meningsuiting en samenkomsten geeft niemand het recht om over te gaan tot geweld, verstoring van de orde en oproer", aldus de gezamenlijke stafchefs in een boodschap aan het voltallige Amerikaanse leger. De Joint Chiefs of Staff bestaat uit de top van de verschillende onderdelen van Defensie. In de mededeling wordt ook de overwinning van de verkozen president Joe Biden bevestigd. In de boodschap wordt geen gewag gemaakt van president Trump. (Belga)