De Canadese regering had eind 2015 aangekondigd dat er een nationaal onderzoek zou worden opgestart naar het geweld tegen vrouwen van de inheemse gemeenschap. De nationale politie was toen in het bezit van 1.200 dossiers van gedode of vermiste vrouwen, voornamelijk uit de Métis- en Inuit-gemeenschap, sinds 1980. Maar wellicht ligt het aantal slachtoffers in werkelijkheid nog veel hoger. Volgens CBC blijkt uit dat onderzoek dat het overmatig geweld op de vrouwen als een "genocide" bestempeld kan worden. "Het feit dat (...) de Inuit- en Métis-gemeenschap er nog altijd is en dat hun bevolkingsaantal toeneemt, mag geen reden zijn om afbreuk te doen aan de beschuldiging van genocide", zo staat in het rapport. "Hoewel de Canadese genocide alle inheemse bevolkingsgroepen viseert, blijken vooral de vrouwen, de meisjes te worden getroffen", zo citeert de Canadese omroep het rapport. Daarnaast wordt ook aangeklaagd dat "de Canadese samenleving een bedroevende onverschilligheid" toont ten opzichte van het geweld. Hoeveel vrouwen het slachtoffer werden van het geweld, is niet duidelijk. In sommige schattingen wordt gesproken van vierduizend slachtoffers, maar volgens het rapport is het werkelijke aantal "onmogelijk vast te stellen". (Belga)

De Canadese regering had eind 2015 aangekondigd dat er een nationaal onderzoek zou worden opgestart naar het geweld tegen vrouwen van de inheemse gemeenschap. De nationale politie was toen in het bezit van 1.200 dossiers van gedode of vermiste vrouwen, voornamelijk uit de Métis- en Inuit-gemeenschap, sinds 1980. Maar wellicht ligt het aantal slachtoffers in werkelijkheid nog veel hoger. Volgens CBC blijkt uit dat onderzoek dat het overmatig geweld op de vrouwen als een "genocide" bestempeld kan worden. "Het feit dat (...) de Inuit- en Métis-gemeenschap er nog altijd is en dat hun bevolkingsaantal toeneemt, mag geen reden zijn om afbreuk te doen aan de beschuldiging van genocide", zo staat in het rapport. "Hoewel de Canadese genocide alle inheemse bevolkingsgroepen viseert, blijken vooral de vrouwen, de meisjes te worden getroffen", zo citeert de Canadese omroep het rapport. Daarnaast wordt ook aangeklaagd dat "de Canadese samenleving een bedroevende onverschilligheid" toont ten opzichte van het geweld. Hoeveel vrouwen het slachtoffer werden van het geweld, is niet duidelijk. In sommige schattingen wordt gesproken van vierduizend slachtoffers, maar volgens het rapport is het werkelijke aantal "onmogelijk vast te stellen". (Belga)