Afgelopen woensdag was het Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Campagne ROSA voerde actie in elf steden, zaterdag was Antwerpen als twaalfde stad aan de beurt. "Meer dan een derde van de vrouwen en meer dan de helft van de LGBTQI+ gemeenschap in België krijgt op een of andere manier met geweld te maken in hun leven. Deze cijfers zijn gedurende de huidige pandemie en de lockdowns enkel toegenomen: vrouwen in precaire situaties zitten immers vast met hun agressoren", zegt Isabel Vaessens van Campagne ROSA. De organisatie pleit voor meer publieke financiering voor slachtoffers van geweld en vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in sociale huisvesting, de sociale sector, het onderwijs en het openbaar vervoer. Campagne ROSA ijvert ook voor een 30 urenweek met behoud van loon en voor een minimumloon van 14 euro per uur, voor volledige financiële onafhankelijkheid. De activisten verdedigen voorts het recht van vrouwen om zich te kleden zoals ze willen en verwerpen de commercialisering van vrouwelijke lichamen. Scholen zouden tijdens seksuele voorlichting meer aandacht moeten geven aan thema's zoals toestemming, gender en seksuele geaardheid. "Discriminatie en seksisme zijn inherent aan het kapitalistisch systeem. Hoe meer bewustzijn dus, hoe beter. Maar er is ook actie nodig. Zeker nu de coronacrisis voor nog meer sociale ongelijkheid zorgt", Isabel Vaessens. Campagne ROSA is deel van een internationale werking en staat voor 'Reageer tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid'. Het is al jaren actief op vlak van vrouwenrechten en rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. (Belga)

Afgelopen woensdag was het Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. Campagne ROSA voerde actie in elf steden, zaterdag was Antwerpen als twaalfde stad aan de beurt. "Meer dan een derde van de vrouwen en meer dan de helft van de LGBTQI+ gemeenschap in België krijgt op een of andere manier met geweld te maken in hun leven. Deze cijfers zijn gedurende de huidige pandemie en de lockdowns enkel toegenomen: vrouwen in precaire situaties zitten immers vast met hun agressoren", zegt Isabel Vaessens van Campagne ROSA. De organisatie pleit voor meer publieke financiering voor slachtoffers van geweld en vindt dat er meer geïnvesteerd moet worden in sociale huisvesting, de sociale sector, het onderwijs en het openbaar vervoer. Campagne ROSA ijvert ook voor een 30 urenweek met behoud van loon en voor een minimumloon van 14 euro per uur, voor volledige financiële onafhankelijkheid. De activisten verdedigen voorts het recht van vrouwen om zich te kleden zoals ze willen en verwerpen de commercialisering van vrouwelijke lichamen. Scholen zouden tijdens seksuele voorlichting meer aandacht moeten geven aan thema's zoals toestemming, gender en seksuele geaardheid. "Discriminatie en seksisme zijn inherent aan het kapitalistisch systeem. Hoe meer bewustzijn dus, hoe beter. Maar er is ook actie nodig. Zeker nu de coronacrisis voor nog meer sociale ongelijkheid zorgt", Isabel Vaessens. Campagne ROSA is deel van een internationale werking en staat voor 'Reageer tegen onderdrukking, seksisme en asociaal beleid'. Het is al jaren actief op vlak van vrouwenrechten en rechten voor de LGBTQI+ gemeenschap. (Belga)