De N-VA-voorzitter had het beeld van de komst van Calvo in de Wetstraat 16 geopperd in een reactie op goede resultaten van links in Franstalige België in de recente peilingen.

Calvo kondigde woensdag bij de voorstelling van de gezamenlijke prioriteiten van Groen en Ecolo reeds aan dat indien de groenen goed scoren op 26 mei ze op zoek zullen gaan naar 'een zo progressief mogelijke meerderheid'. Calvo vond het alvast positief dat PS-kopstuk Paul Magnette dinsdag in Oostende campagne voerde met SP.A-voorzitter John Crombez.

'De N-VA zal kunnen omzeild worden als Ecolo-Groen de grootste fractie wordt in de Kamer. Dat is de reden waarom Bart De Wever zenuwachtig wordt. Bovendien is zijn bilan en dat Charles Michel niet schitterend', aldus de Groen-fractieleider en lijsttrekker voor de Kamer in Antwerpen.

25 prioriteiten

De groenen pleiten in de 25 prioriteiten onder meer voor één klimaatwet en één coördinerende klimmatminister. Daaraan koppelen Groen en Ecolo een interfederale investeringsbank. Voor Jean-Marc Nollet kan dat best Belfius zijn, die een overheidsbank moet blijven.

De groenen willen ook een investeringsplan met onder meer aandacht voor hernieuwbare energie, mobiliteit en de isolatie van gebouwen. 'De publieke investeringen bedragen al 25 jaar 0 procent en die moeten we optrekken zoals in de buurlanden', stelt Calvo.

Voorts verdienen kmo's betere ondersteuning. Het zelfstandigenstatuut wordt herzien, waar de carensperiode op de schop gaat zodat ook zelfstandigen betaald ziekenverlof hebben vanaf dag één. De overheid mag niet langer wanbetaler zijn, moet tijdig betalen. Via een rapportering per land zullen multinationals voortaan eerlijk bijdragen.

Grote vermogens

Groen en Ecolo gaan ook voor een eerlijke bijdrage van de grote vermogens. 'De lasten op arbeid zijn torenhoog. Die verlagen we met nadruk op de lage en middellonen', aldus Groen-voorzitster Meyrem Almaci, die vasthoudt aan de automatische index. Om te komen tot een inclusieve samenleving moeten ook de pensioenen en uitkeringen naar omhoog.

Op het vlak van mobiliteit is een ommekeer nodig. 'Er moet een einde komen aan de subsidiëring van vervuilende files en opnieuw geïnvesteerd worden in openbaar vervoer en schone lucht', luidde het. De groenen zetten in op stiptere en goedkopere treinen en meer stopplaatsen. 'We zorgen ook voor frequentere verbindingen en nachttreinen, zeker tussen de grote steden'.

De groenen willen ook een onmiddellijk verbod op glyfosaat en het voedselagentschap versterken en opnieuw onderbrengen bij Volksgezondheid in plaats van Landbouw.

De achterstand bij justitie en politie moet worden weggewerkt. De strijd tegen het geweld tegen vrouwen en tegen financiële criminaliteit moeten speerpunten worden van politie en justitie.