Groen-voorzitster Meyrem Almaci feliciteert haar twee fractieleiders: 'Björn en Kristof hebben de nodige ervaring om de nieuwe fractie in het parlementair landschap wegwijs te maken. Met 28 parlementsleden, van wie 11 nieuwkomers, heeft Groen nog nooit zo veel verkozenen gehad.' Beide fractieleiders behouden dus het vertrouwen. In de Vlaamse fractie waren er wel minstens twee andere kandidaturen, met name van Imade Annouri en Elisabeth Meuleman. Maar uiteindelijk mag Rzoska zichzelf opvolgen als fractieleider. Hij mag de 14-koppige fractie in het Vlaamse halfrond aansturen.

'Ik wil de Vlaamse fractie bedanken voor het vertrouwen', zegt Rzoska. 'Met deze mix van nieuw talent, politieke ervaring en jarenlange expertise in het middenveld gaan we ervoor zorgen dat het Vlaamse beleid groener en socialer wordt dan de voorbije vijf jaar het geval was. Met deze sterke ploeg zijn we ook gewapend om een sterke stem te laten horen over samenleven en diversiteit.'

En in de Kamer mag Kristo Calvo de Groen-fractie blijven aansturen. Ook hij reageert 'heel blij' op het bevestigde vertrouwen. 'Groen heeft een traditie van sterk parlementair werk. Met deze negen Kamerleden gaan we die traditie zeker kunnen verder zetten. Maar we gaan dat vooral hand in hand doen met onze collega's van Ecolo. Samen vormen we een fractie van 21, de grootste groene fractie ooit. Bruggenbouwers met ambitie, die rol gaan we volop opnemen.'

Groen-voorzitster Meyrem Almaci feliciteert haar twee fractieleiders: 'Björn en Kristof hebben de nodige ervaring om de nieuwe fractie in het parlementair landschap wegwijs te maken. Met 28 parlementsleden, van wie 11 nieuwkomers, heeft Groen nog nooit zo veel verkozenen gehad.' Beide fractieleiders behouden dus het vertrouwen. In de Vlaamse fractie waren er wel minstens twee andere kandidaturen, met name van Imade Annouri en Elisabeth Meuleman. Maar uiteindelijk mag Rzoska zichzelf opvolgen als fractieleider. Hij mag de 14-koppige fractie in het Vlaamse halfrond aansturen. 'Ik wil de Vlaamse fractie bedanken voor het vertrouwen', zegt Rzoska. 'Met deze mix van nieuw talent, politieke ervaring en jarenlange expertise in het middenveld gaan we ervoor zorgen dat het Vlaamse beleid groener en socialer wordt dan de voorbije vijf jaar het geval was. Met deze sterke ploeg zijn we ook gewapend om een sterke stem te laten horen over samenleven en diversiteit.' En in de Kamer mag Kristo Calvo de Groen-fractie blijven aansturen. Ook hij reageert 'heel blij' op het bevestigde vertrouwen. 'Groen heeft een traditie van sterk parlementair werk. Met deze negen Kamerleden gaan we die traditie zeker kunnen verder zetten. Maar we gaan dat vooral hand in hand doen met onze collega's van Ecolo. Samen vormen we een fractie van 21, de grootste groene fractie ooit. Bruggenbouwers met ambitie, die rol gaan we volop opnemen.'