De strenge Califonische milieu-eisen waren Trump al langer een doorn in het oog. Hij wil dat de federale overheid de regels bepaalt en die minder streng maakt. Volgens de president leiden minder strenge regels ertoe dat auto's minder duur worden en dat er meer worden gebouwd. Dat creëert volgens hem meer banen. De Californische gouverneur Gavin Newsom had eerder deze week al laten weten de stap van Trump te zullen aanvechten. De speciale bevoegdheid van Californië om strengere uitstootnormen uit te vaardigen dan de federale regering dateert van de jaren 1960, toen Los Angeles met zware smog te maken had en dit door de staat als een gezondheidscrisis beschouwd werd. Californië voerde toen zijn eigen emissienormen in, nog voor de federale Clean Air Act van kracht werd in de jaren 1970. Er werd vervolgens bepaald dat Californië zijn eigen emissienormen mocht uitvaardigen, zolang die niet minder strikt waren dan de federale. (Belga)

De strenge Califonische milieu-eisen waren Trump al langer een doorn in het oog. Hij wil dat de federale overheid de regels bepaalt en die minder streng maakt. Volgens de president leiden minder strenge regels ertoe dat auto's minder duur worden en dat er meer worden gebouwd. Dat creëert volgens hem meer banen. De Californische gouverneur Gavin Newsom had eerder deze week al laten weten de stap van Trump te zullen aanvechten. De speciale bevoegdheid van Californië om strengere uitstootnormen uit te vaardigen dan de federale regering dateert van de jaren 1960, toen Los Angeles met zware smog te maken had en dit door de staat als een gezondheidscrisis beschouwd werd. Californië voerde toen zijn eigen emissienormen in, nog voor de federale Clean Air Act van kracht werd in de jaren 1970. Er werd vervolgens bepaald dat Californië zijn eigen emissienormen mocht uitvaardigen, zolang die niet minder strikt waren dan de federale. (Belga)