Het aantal Roma in België wordt geschat op ruim 30.000 of 0,29 pct van de bevolking. In 2009 vestigden zich 9.755 Midden- en Oost-Europese migranten in het Vlaams Gewest, vorig jaar steeg dat met de helft tot 15.000 en voor dit jaar wordt hetzelfde cijfer verwacht. "Specifiek voor Roma zijn er echt samenlevingsproblemen op buurtniveau", aldus Van den Bossche. "Roma hebben bijvoorbeeld andere opvoedings- en hygiëneregels." Tegen volgende zomer zullen er daarom vijftien buurtstewards ingezet worden in Brussel, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas. "Die moeten de problematiek bij de wortel aanpakken, zowel controlerend als gedragsturend, bemiddelend als begeleidend." De komende vier jaar wordt daarvoor jaarlijks 750.000 euro vrijgemaakt. Binnen het reguliere beleid wordt een actieplan uitgewerkt met ruim veertig maatregelen voor MOE-migranten. Onder meer de Vlaamse Wooninspectie zal gericht controleren op huisjesmelkerij en er komen maatregelen voor de instroom naar het onderwijs of een betere toeleiding naar inburgering. "Die horizontale aanpak binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen wordt gecombineerd met een verticale ketenaanpak met maatregelen vanuit Europa, België, Vlaanderen en steden", aldus Bourgeois. (JDE)

Het aantal Roma in België wordt geschat op ruim 30.000 of 0,29 pct van de bevolking. In 2009 vestigden zich 9.755 Midden- en Oost-Europese migranten in het Vlaams Gewest, vorig jaar steeg dat met de helft tot 15.000 en voor dit jaar wordt hetzelfde cijfer verwacht. "Specifiek voor Roma zijn er echt samenlevingsproblemen op buurtniveau", aldus Van den Bossche. "Roma hebben bijvoorbeeld andere opvoedings- en hygiëneregels." Tegen volgende zomer zullen er daarom vijftien buurtstewards ingezet worden in Brussel, Antwerpen, Gent en Sint-Niklaas. "Die moeten de problematiek bij de wortel aanpakken, zowel controlerend als gedragsturend, bemiddelend als begeleidend." De komende vier jaar wordt daarvoor jaarlijks 750.000 euro vrijgemaakt. Binnen het reguliere beleid wordt een actieplan uitgewerkt met ruim veertig maatregelen voor MOE-migranten. Onder meer de Vlaamse Wooninspectie zal gericht controleren op huisjesmelkerij en er komen maatregelen voor de instroom naar het onderwijs of een betere toeleiding naar inburgering. "Die horizontale aanpak binnen zoveel mogelijk beleidsdomeinen wordt gecombineerd met een verticale ketenaanpak met maatregelen vanuit Europa, België, Vlaanderen en steden", aldus Bourgeois. (JDE)